Meer camera’s op Hilversums stationsplein niet nodig: veiligheid genoeg gewaarborgd

Door Ingmar Meijer

Er is helemaal geen noodzaak om extra camera’s te plaatsen op het plein achter station Hilversum. Dat stelt het Hilversumse gemeentebestuur na onderzoek. Ondernemers van de Larenseweg en de Kleine Drift hebben niet om cameratoezicht gevraagd. Daar komt volgens burgemeester en wethouders nog bij dat de bestaande camera’s, politie en handhavers al een positieve impact op het gebied. 

Er werd de afgelopen tijd onderzoek gedaan of extra camera’s op en rond het plein aan de oostkant van het station wenselijk zijn. Diverse inwoners en ondernemers geven aan dat het lang niet altijd prettig vertoeven is hier. Het gevoel van onveiligheid is groot. Daarnaast is er een gebrek aan sociale cohesie. 

Gebrek aan vraag

Het gemeentebestuur trekt na gesprekken met ondernemers, inwoners, de wijkregisseur, politie en handhavers de slotsom dat meer camera’s niet nodig zijn. Er zijn al voldoende maatregelen getroffen. Daarmee doelen burgemeester en wethouders onder andere op bestaande camera’s, de inzet van het politiekorps en handhavers bij incidenten én het gebrek aan vraag naar cameratoezicht van de ondernemers. De openbare orde en veiligheid wordt goed gehandhaafd. 

Ondernemers van de Larenseweg en de Kleine Drift hebben zich helemaal niet gemeld bij de gemeente of bij de politie om meer camera’s op en rond het plein te plaatsen. Daarnaast blijken veel ondernemers zelf al camera’s te hebben opgehangen.

Daaruit trekt het gemeentebestuur de conclusie dat nog meer cameratoezicht niet gewenst is. Om gevoelens van inwoners en ondernemers serieus te blijven nemen, zal er wel sprake zijn van extra surveillance en meer contactmomenten in de buurt, aldus het college.

Eenvoudige mishandelingen

Uit een veiligheidsanalyse blijkt dat het aantal meldingen van overlast ‘beheersbaar’ is en dat het allemaal wel meevalt. Uit de cijfers van vorig jaar en het begin dit jaar komt naar voren dat er slechts twee ‘eenvoudige’ mishandelingen, één fietsendiefstal, zes vernielingen van objecten en vier overlastmeldingen zijn geweest.

Hetzelfde geluid is eigenlijk te op te tekenen vanuit de handhavers. Volgens de boa’s is er regelmatig sprake van overlast, zoals mensen die alcohol nuttigen op en rond het plein en in de avond- en nachtelijke uren wil het nog eens voorkomen dat mensen die vanuit het centrum naar Oost gaan worden lastiggevallen. Verder is er overlast op het gebied van afval, geluid, hangjongeren en parkeeroverlast. Maar ook dit is allemaal snel onder controle. 

Escaleren

“De handhavers monitoren en handhaven op de overlast. Als zij op groepjes afgaan, worden ze via de bestaande camerasystemen in de gaten gehouden zodat versterking snel ingeschakeld kan worden indien het mocht escaleren”, meldt het college. 

Vorig jaar september pleitte de SP-fractie voor meer cameratoezicht op het Oosterspoorplein, juist vanwege het gevoel van onveiligheid. Extra controle, zoals dat in het centrum wel het geval is, zal een positief effect hebben. Een meerderheid stemde uiteindelijk in met het politieke voorstel om dit eens te gaan onderzoeken. Daar moet wel bij gezegd worden dat het gemeentebestuur hier weinig voor voelde. 

Dat de bestuurders nu met de mededeling komen dat extra cameratoezicht geen toevoeging is, is voor de SP geen ontmoediging. “Wij horen die verhalen wel van onveiligheid en verloedering”, is de reactie van SP-raadslid Bianca Verweij. “De gemeente heeft daar veel panden in handen. De straat verloedert. De levendigheid is eruit. De gemeente heeft een taak en een verantwoordelijkheid voor de Larenseweg en de Kleine Drift. Wij zien niet in waarom je daar geen camera kan ophangen. Wij blijven pleiten voor cameratoezicht.”

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.