Veel onrust, maar komen er nu wel of geen hoogspanningskabels boven Gooise natuur?

Door Pieter Witte

Het blijft nog even onduidelijk of er daadwerkelijk hoogspanningskabels boven het Huizer natuurgebied Naardereng gaan komen. De route is een van de vijf mogelijke opties. Deze route loopt dwars over Oud-Valkeveen en de Naardereng. Het is nog lang niet zeker welke het gaat worden, maar alleen het onderzoek zorgt al voor de nodige onrust.

Ons elektriciteitsnet stroomt vol: we rijden vaker elektrisch en we wekken steeds meer stroom zelf op. Het gevolg is dat onder andere de ’transportlijn’ die van Diemen naar Lelystad en vervolgens naar de Noordoostpolder loopt in 2030 vol zit. Dus moet er een nieuwe route voor stroom bij.

Onrust over straling

En waar die nieuwe route dan precies moet komen te liggen, is nu onderwerp van een groot onderzoek dat netbeheerder Tennet uitvoert. Vijf afzonderlijke routes zijn als ‘viltstift lijnen’ op de kaart gezet.

Drie daarvan lopen door de polder en door Almere, een route gaat bovenlangs en daarmee langs natuurgebied Oostvaardersplassen. En er loopt een traject aan ‘de onderkant’, langs Oud-Valkeveen en dwars over de Naardereng in Huizen.

Die laatste zorgt voor heel wat onrust tijdens de informatiedag die de netbeheerder heeft georganiseerd om inwoners van Huizen te informeren over het onderzoek en de voorgenomen plannen. Straling van de hoogspanningskabels lijkt daarbij de grootste zorg van de aanwezigen.

Not in my backyard

Maar ook het feit dat elektriciteitsmasten in een natuurgebied landschapsvervuiling opleveren, is een heet hangijzer. Twee dames maken zich afzonderlijk druk om de eventuele hoogspanning boven hun hoofd. Een van de twee geeft aan best boos te zijn dat de keuze voor Naardereng er ligt: haar kinderen zitten op de sportclubs die precies onder de kabels zouden komen te liggen.

De andere dame heeft een paar keer kanker gehad in haar leven en wil absoluut niet onder elektriciteitskabels wonen. Het geeft het duivelse dilemma aan: de hoogspanningskabels moeten er komen, maar niemand wil ze in de achtertuin of in een natuurgebied.

Het onderzoek richt zich nu op de impact van alle vijf de routes op milieu en leefomgeving. Daarnaast kijken de onderzoekers naar de invloed op de cultuurhistorische waarden in alle vijf de onderzoeksgebieden als er hoogspanningskabels en -masten zouden komen.

De minister beslist

Een net zo belangrijk onderdeel van het onderzoek is ook het eventuele gevolg voor de Natura 2000-gebieden en de natuurgebieden daar omheen. De verzamelde informatie over de vijf routes en hun bandbreedtes gaat na de zomer naar alle betrokken gemeenten.

Als die de onderzoeken en informatie verwerkt hebben, volgt er een regioadvies. Gemeenten laten daarin hun voorkeur weten. Een beetje utopisch zegt de woordvoerder van Tennet te hopen op een unaniem oordeel. En als dat oordeel eenmaal geveld is, gaat dat door naar de minister van Economische Zaken en Klimaat. Dat is de persoon die de uiteindelijke beslissing neemt welke route het gaat worden.

Ondertussen blijft op de informatiedag de grote vraag waarom nou een van de routes over de Naardereng loopt. En nadat de woordvoerder zijn best heeft gedaan aan bezorgde inwoners uit te leggen dat het onderzoek daarmee ‘compleet’ is, haalt hij zijn collega erbij voor meer tekst en uitleg.

Hete aardappel

Het blijkt een lastige kwestie, want ook de planoloog en nóg een adviseur van Tennet mengen zich in het gesprek. Naardereng moest mee in het onderzoek naar alternatieve routes om niet achteraf te horen te krijgen van de landsadvocaat dat het onderzoek niet volledig is uitgevoerd. Als deze route na rijp beraad afvalt, dan is dat ook definitief.

Het afwachten is eerst op het regioadvies van de gemeenten en volgend jaar zal dan de beslissing van de minister vallen. Als alles volgens planning verloopt, moet de eerste mast in 2027 overeind staan. “Maar als die mast op de Naardereng komt te staan, dan bind ik me er aan vast”, zegt een van de twee dames strijdvaardig.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.