Zorgen om kwaliteit van Gooise kinderdagverblijven: peroneelstekort voornaamste reden

Door Pieter Witte

Voor één op de vijf Gooise dagverblijven zijn er serieus reden tot zorgen of zelfs grote zorgen over de kwaliteit. Ze presteren onder de maat, zo blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad. Volgens de regionale GGD komt het vooral door personeelstekort dat er niet aan wet- en regelgeving voldaan kan worden en opvanglocaties daardoor een oranje of rood vlaggetje achter hun naam hebben staan. 

Het Algemeen Dagblad startte het onderzoek na een aantal ernstige incidenten op de kinderopvang, zoals de dood het jongetje dat verdronk in een sloot vlakbij ’t Kraaltje in Huizen. 

Onze regio telt 233 kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Van dit aantal zijn dit jaar 134 locaties door de GGD bezocht voor een jaarlijks onderzoek. Nu blijkt dus dat bij een vijfde van de locaties zorgen bestaat over de kwaliteit.

Oranje of rood

Voor opvanglocaties in Nederland worden risicoprofielen opgesteld. Als een opvang een oranje risicoprofiel krijgt, gaat het om lichte of milde zorg. Als een locatie een rood risicoprofiel krijgt dan zijn de zorgen wel serieus. Het gaat dan bijvoorbeeld om het niet kunnen voldoen aan wet- of regelgeving omtrent kinderopvang.

De GGD noemt personeelskrapte de voornaamste oorzaak van de stijging van risicoprofielen. Irma Laméris, woordvoerder van de GGD Gooi en Vechtstreek zegt: “Het gaat om zorgen die voortkomen uit personeelskrapte of het niet werken volgens het beleid van de houder.”

Toezicht

De GGD heeft slechts een toezichthoudende rol: na een inspectie van een locatie wordt een rapport gemaakt, wat in het openbare register kinderopvang terecht komt. Dit rapport gaat dan ook naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de handhaving. Onderdeel daarvan kan zijn dat de gemeente de GGD de opdracht geeft om de locatie nogmaals te bezoeken en opnieuw te bekijken of de overtredingen nog gemaakt worden.

De GGD constateert dat het personeelstekort de voornaamste reden is dat opvanglocaties niet best presteren. Ook in het Gooi zijn er te weinig nieuwe medewerkers te vinden. 

De Stichting Kinderdagverblijf Bussum Naarden Muiden en Muiderberg (SKBNM) kent de problemen maar al te goed en bevestigt dan ook dat ook zij kampen met grote tekorten aan personeel. “Het is een zware baan waar veel eisen aan gesteld wordt en waar veel regelgeving omheen zit. En dat terwijl het financieel niet heel aantrekkelijk is”, licht Lotte Gommers enkele van de oorzaken toe. “Daardoor hebben jongeren niet veel belangstelling voor het werk in een kinderdagverblijf”.

Ook komt personeelstekort door de inwerkingtreding van de ‘Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk’. Deze had als gevolg dat peuterspeelzalen omgevormd zijn tot kinderdagverblijven. Daardoor zijn sommige diploma’s niets meer waard en moeten sommige medewerkers van opvanglocaties opnieuw hun diploma’s halen als zij van baan willen veranderen.

Tekorten nemen toe

Als het gaat om de tekorten is er overigens weinig hoop op verbetering de komende tijd. Ze nemen alleen maar toe en dat zou alleen meer meer worden als de kinderopvang voor ouders – zoals het plan van de overheid was – bijna gratis zou worden.

Het tekort aan medewerkers bij kinderdagverblijven is dus ook een reden dat het lastiger kan zijn om aan de wet- en regelgeving te voldoen. De GGD zegt dit beeld te herkennen maar geeft niet direct suggesties voor een oplossing.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.