Woningvoorrang voor leraren, zorgpersoneel en politieagenten in Hilversum en Gooise Meren

Door Ingmar Meijer

Goed nieuws voor de jonge onderwijzers, zorgmedewerker of politieagent, want deze starters op de woningmarkt zouden volgend jaar in Hilversum en Gooise Meren makkelijker aan een sociale huurwoning moet komen. De twee gemeenten starten samen met de woningcorporaties een één jaar durend experiment. In totaal komen er in 2024 veertig woningen beschikbaar voor de mensen met een zogeheten cruciaal beroep. 

De redenatie voor deze pilot is voor mensen met cruciaal beroep is dat zij van groot belang zijn voor de regio. Maar dat het voor hen heel lastig is om een passende en vooral betaalbare woning te kunnen vinden in de gemeente of regio waar zij werken. Dat heeft alles te maken met de overspannen woningmarkt.

Werkgevers

Dit gebrek aan betaalbare woonruimte maakt het in de praktijk ook lastig voor werkgevers om nieuw personeel te vinden en de al in dienst zijnde medewerkers te behouden. Dit experiment in Hilversum en Gooise Meren moet eraan toe bijdragen dat dit wat meer in balans komt. 

In het nieuwe jaar gaat deze pilot van start. Over heel 2024 gezien bieden de woningcorporaties dertig woningen aan met voorrang voor de genoemde beroepsgroepen. Het gaat om mensen die als starter zijn aangemerkt op de woningmarkt. In Gooise Meren moeten er tien sociale huurwoningen vrijkomen voor de leerkracht, de zorgmedewerker en politieagenten. Die laatste groep is er ten opzichte van het plan eerder dit jaar aan toegevoegd.

“We beseffen ons dat er ook veel andere mensen op een betaalbare woning wachten, maar gelukkig zien we dat andere wachtenden veel begrip hebben voor het met voorrang beschikbaar stellen van een beperkt aantal woningen voor deze doelgroep”, meent zij. Sterker nog; in de informatie aan de gemeenteraad staat zelfs dat ondanks de krapte op de woningmarkt er weinig weerstand verwacht wordt. 

Verwachtingsmanagement

Er schuilt wel een ander gevaar in deze regeling, namelijk enorm veel aanmeldingen van leraren, zorgpersoneel en agenten op de maar veertig beschikbare huizen. Maar dat probleem menen de gemeenten en de corporaties te tackelen door duidelijk en goed te communiceren met de doelgroep en hun werkgevers. Verwachtingsmanagement moet teleurstelling voorkomen, zo is de gedachte. 

Maar hoe gaat het dan vanaf 2024 in zijn werk? Vanaf 1 januari kunnen woningzoekenden zich registreren op de website van het Regionaal Urgentiebureau Gooi en Vechtstreek. Samen met de corporaties screent dit bureau de aanmelders. Na volledige registratie kan de woningzoekende reageren op woningen in WoningNet die met voorrang voor cruciale beroepen worden aangeboden. Tussen de woningzoekenden met een cruciaal beroep wordt geloot, is de mededeling. 

Negentien uur

Je komt in aanmerking als je in één van de drie genoemde cruciale beroepsgroepen zit en tenminste een arbeidscontract hebt voor negentien uur in de gemeente waar de woning staat. Daarbij geldt dat het personeel een uitvoerende functie heeft en de werkgever de aanvraag ondersteunt met een werkgeversverklaring. 

Voor mensen die al in de Gooi- en Vechtstreek wonen geldt dat zij of een tijdelijk huurcontract hebben dat binnen een jaar afloopt of geen zelfstandige woonruimte hebben nu. Voor mensen van buiten de regio geldt dat hun huidige woonstek hemelsbreed minimaal vijftien kilometer van hun werkplek moet liggen. 

Dit voorrangsexperiment duurt één jaar. Tijdens 2024 zijn vier evaluaties ingebouwd, zoals na het vergeven van de eerste vier woningen. Op basis van de ervaringen en alle getrokken conclusies moet duidelijk worden of dit project stopt, beperkt wordt of moet worden uitgebreid. In november volgend jaar ligt hierover een voorstel klaar.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.