Wijdemeren neemt flinke financiële maatregelen om in zwarte cijfers te komen

Door Daan Visser

Het college van Wijdemeren komt met een reeks flinke maatregelen om de begroting van aankomende jaren sluitend te krijgen. Dit in het kader van het zogenoemde Financieel Herstelplan. Zowel de inwoners als de recreanten zullen deze maatregelen voelen, “Maar als wij niets doen gaat er over ons beslist worden”, zo luidt het argument van verantwoordelijk wethouder Gert Zagt. 

De keuzes die het college maakt en voorgelegd moeten worden aan de gemeenteraad zijn fors. De nadruk ligt hierbij vooral op de openbare ruimte, natuur en recreatie. Dit Financieel Herstelplan wordt aan de gemeenteraad aangeboden. Hierin worden een aantal maatregelen genoemd die de gemeente financieel weer boven Jan moeten maken aangezien Wijdemeren onder toezicht van de provincie staat en er een fusie met een andere gemeente aankomt. 

Te beginnen met de Onroerend Zaak Belasting (OZB) Deze zal jaarlijks met 5 procent stijgen exclusief inflatie. “Als we deze maatregelen niet nemen kan het zo zijn dat hier in één keer 30 procent bijkomt”, waarschuwt Zagt.

Daarbij komt ook de afvalstoffen- en rioolheffing. Op dit moment is die niet kostendekkend. Dat was in 2019 een bewuste keuze toen de OZB omhoog ging en Wijdemeren deze stijging wilde compenseren. Maar nu ziet het college geen andere optie dan deze te verhogen. Dit moet 1,6 miljoen per jaar opleveren.

Het zijn niet alleen maar de inwoners die dit zullen gaan merken. Ook bezoekers en recreanten van de gemeente zullen moeten meebetalen als het aan het college ligt. Hierbij moet gedacht worden aan toeristen- en forenzenbelasting maar ook aan parkeerbelasting en vaarvignetten. Naar deze optie wordt onderzoek gedaan. “We hebben veel te bieden en om dat op niveau te houden mogen we daar best een bijdrage voor vragen”, zo zegt Zagt. Als ze dat aan de kust vragen, kun we dat hier ook, is de achterliggende gedachte.

Fusie

Al deze maatregelen hangen ook samen met de aanstaande fusie van Wijdemeren met een omliggende gemeenten. Wijdemeren staat namelijk toezicht van de provincie en bepaald daarmee de uitgaven. Herstel van bijvoorbeeld wegonderhoud is door de provincie tegengehouden. Daarom is het voor de gemeente van belang om zo snel mogelijk in de zwarte cijfers te staan. 

Tekst gaat verder

De provincie is op de hoogte van de voorgenomen maatregelen, aldus de wethouder. In januari 2024 wordt het toezicht opnieuw herijkt. Mocht de gemeente er tegen die tijd beter voorstaan, kan er meer ruimte in het budget komen. Het toezicht zelf verdwijnt niet. 

Daarbij komt ook dat Wijdemeren met deze zwarte cijfers zich aantrekkelijk wil maken voor de omliggende gemeenten waarmee Wijdemeren kan fuseren. “We moeten er wel goed op komen te staan en onze huid duur verkopen. Dan helpt het als je de boel weer op de rit hebt.”

2022 positief afgesloten

Mede dankzij de curatele van de provincie heeft Wijdemeren het jaar 2022 financieel positief afgesloten met ruim 3,3 miljoen euro wat is overgehouden. Dit gaat wel echter om een ‘incidentele ontwikkeling.’ Dit komt bijvoorbeeld door geld uit het Rijk dat de gemeente heeft ontvangen en bepaalde projecten die niet uitgevoerd konden worden.

Zo kreeg de gemeente voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen een overschot van 1,3 miljoen vanuit het Rijk. “Samen met inwoners hebben veel medewerkers flink wat tijd gestoken in de opvang. Daardoor zijn andere zaken blijven liggen die later eventueel weer opgepakt kunnen worden”, is de uitleg van de wethouder. Ook de energietoeslag van 334.000 euro vanuit het Rijk leverde extra geld op. 

Het overgebleven bedrag van ruim 2,8 miljoen euro wil het college in de algemene reserve storten voor tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen. “Onze weerstandsratio is nu ruim onvoldoende. Met deze voorgestelde toevoeging komt dat weer op redelijk niveau. Alles bij elkaar zijn wij dus erg blij dat we overhouden.”

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.