Waarom wisselde Huizen ineens van opvangplek voor Oekraïners? Bewoners eisen de documenten

Door Ingmar Meijer

Hoe kan het dat burgemeester en wethouders van Huizen ergens in juni ineens van gedachten zijn veranderd? Niet langer was het oude Blaricumse Tergooi-ziekenhuis in beeld als opvanglocatie voor zestig vluchtelingen uit Oekraïne, maar was dat het groen van het Ellertsveld. Omwonenden van deze groene long zijn ervan overtuigd dat de gemeente stukken achterhoudt waaruit deze ‘ommezwaai’ zou blijken. Maar op één powerpointpresentatie na, die het college niet wil vrijgeven, is er niets meer te openbaren.

Een deel van de omwonenden van het Ellerstveld wil weten hoe het college tot de keuze van hun stuk groen is gekomen. Zij hebben inmiddels al via een Woo-verzoek (Wet open overheid) honderden documenten in het bezit, maar daar ontbreekt volgens hen cruciale informatie. 

Huizen heeft documenten, waaronder ook appjes en mails, verstrekt aan de bewoners uit de periode van half mei tot en met september. Terwijl de andere opvanglocatie van deze groep Oekraïners met een beperking en hun mantelzorgers in die vier maanden eigenlijk steeds volle bak wordt besproken, valt het in de week van 19 tot en met 27 juni helemaal stil. Complete radiostilte, aldus de bezwaarmakers. 

Zeer opmerkelijk

Dat is zeer opmerkelijk, stellen zij, want dit is precies de week waarin burgemeester en wethouders van koers veranderen. Ineens is er geen sprake meer van een verhuizing van de Bovenmaatweg 333 naar het leegstaande hospitaal in Blaricum, maar is het Ellertsveld dé aangewezen plek.

Waarom is het college plots van locatie gewijzigd? Op basis van welke stukken of informatie is de blik nu volledig gericht op het Ellertsveld? De opvangdeal in Tergooi was namelijk op een haar na gevild. Alleen de handtekeningen ontbraken nog onder de overeenkomst, zo zou uit de verstrekte Woo-stukken blijven. Voor de omwonenden is het gissen. Ze willen de onderste steen boven krijgen.

(Tekst gaat verder onder de verwijzing)

Ze dienden een nieuw Woo-verzoek in om die door hun veronderstelde documenten toch openbaar te krijgen, maar volgens de gemeente Huizen is alles verstrekt. Dat gaat er niet in bij de omwonenden die na een gemeentelijke ‘nee’ op hun tweede verzoek bezwaar aantekenden bij de bezwaar- en beroepscommissie. Deze kwestie kwam daar donderdagavond aan bod.

Niet-openbare besluitenlijst

Volgens de advocaat van de gemeente wil het college zo transparant mogelijk zijn. Daarom hebben zij honderden documenten vrijgegeven aan de omwonenden toen zij het eerste Woo-verzoek indienden. Vanwege het tweede verzoek is specifiek gezocht naar een powerpointpresentatie en een agendapunt op de niet-openbare besluitenlijst, want dat was aangedragen door de bezwaarmakers. 

Die presentatie zou belangrijk zijn, is het idee van de omwonenden. Die powerpoint is vertoond in de collegevergadering van dinsdag 20 juni, dus in de week dat de bestuurders van locatie gewisseld zijn. Juist daarom willen de omwonenden deze presentatie ontvangen.

Grens aan transparantie

Maar dat wil het college niet, aldus de advocaat van de gemeente, ‘want aan transparant willen willen zijn zit een grens’. In deze presentatie staan namelijk niet alleen feitelijkheden, maar komen ook heel duidelijk de meningen van de collegeleden naar voren. Die informatie is heel nauw vervlochten met hun opinies, luidde de letterlijke tekst van de raadsman. Dat interne beraad hoort niet openbaar te zijn. Dat moet intern blijven. 

Dat er zaken staan op de niet-openbare besluitenlijst heeft eveneens te maken met het feit dat sommige zaken vertrouwelijk moeten blijven. De voorzitter van de bezwaarcommissie vroeg zich af of die informatie van 20 juni nu nog steeds onder de pet gehouden moet worden of dat die vertrouwelijkheid er nu wel af kan.

Daar volgde een lang en vooral onnavolgbaar juridisch antwoord op. Wel is duidelijk dat het besluit om dertig woonunits te gaan plaatsen op het Ellertsveld, die sinds vorige week bewoond zijn, uiteraard wel openbaar is. 

Crisissituatie

Verder meldde de advocaat van de gemeente nog dat er veel dingen niet zijn vastgelegd in die hectische periode. Het was een crisissituatie. De gemeente was druk bezig met het vinden van een geschikte locatie voor de groep Oekraïners. Snelheid was geboden en mede daardoor zijn er van de nodige ‘ad hoc-vergaderingen’ geen notulen gemaakt. Dit argument gaat er bij de omwonenden niet in.

De bezwaar- en beroepscommissie gaat binnen nu en zes weken advies uitbrengen aan het college over dit bezwaar over het tweede Woo-verzoek. Daarna is het aan burgemeester en wethouders om dit advies, dat niet bindend is, wel of niet op te volgen. Wanneer die beslissing valt, is onduidelijk. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.