Veel vacatures voor ‘coronaberoepen’ in `t Gooi: kansen voor werkzoekenden.

Door Pieter Witte

De coronacrisis van twee jaar geleden heeft grote gevolgen gehad voor de Gooise arbeidsmarkt. Door lockdowns en andere maatregelen liepen bij sommige beroepen de vacatures schrikbarend hard terug. Er ontstond een erg ruime arbeidsmarkt, zoals dat heet: meer werkzoekenden dan vacatures. Het werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek bericht nu dat de boel is omgedraaid: in `t Gooi zijn er weer meer vacatures dan werkzoekenden voor de beroepen die getroffen waren tijdens de crisis. Sterker nog; de arbeidsmarkt is krapper in de Gooi en Vechtstreek dan in de rest van Nederland.

Twee jaar geleden waren mensen in ‘contactberoepen’ degenen het eerst hun baan verloren. Corona brak uit en allerlei maatregelen werden genomen met betrekking tot thuiswerken en afstand houden. Ook de lockdowns speelden de Gooise arbeidsmarkt parten en zorgden voor een scherpe daling in het aantal vacatures voor beroepen als kapper, buschauffeur of reisbureaumedewerker.

Hybride werken

Ten tijde van de pandemie lag het openbaar vervoer in `t Gooi helemaal plat. Nadat eenmaal de beperkingen waren opgeheven, kwam het reizigersaantal de afgelopen twee jaar niet helemaal op het peil van voor de crisis. De voornaamste reden is waarschijnlijk dat thuiswerken een ‘blijvertje’ is en mensen dus minder van bus of trein gebruik maken.

Toch is er inmiddels al weer sprake van een krappe markt voor buschauffeurs, oftewel er worden meer chauffeurs gevraagd dan er zijn. Dat komt omdat er tijdens corona weinig chauffeurs zijn opgeleid, maar ook vanwege het feit dat meer dan de helft van deze beroepsgroep ouder is dan 55 jaar en dus binnenkort zal uitstromen. Dit zorgt ervoor dat er over een tijdje een grote vervangingsvraag ontstaat.

Een woordvoerder van Connexxion bevestigt: “Ja, de banen liggen hier voor het oprapen.” Zij vertelt dat er tientallen vacatures te vullen zijn. Diverse regionalen en landelijke campagnes moeten zorgen voor een aanwas aan buschauffeurs. Er zullen geen diensten uitvallen, benadrukt de woordvoerder maar er wordt wel langer met een zomerdienstregeling gereden.

Reizen was tijdens de corona-jaren ook sterk teruggelopen, waardoor veel reisbureaumedewerkers het veld moesten ruimen. Maar dat de reislust niet verdween, bleek wel uit het feit dat reisorganisaties het razend druk kregen op het moment dat alle restricties weer waren opgeheven. Ondanks het feit dat nu steeds meer mensen online hun reis boeken, verdubbelde vorig jaar het aantal vacatures zelfs voor reisbureaumedewerkers ten opzichte van twee jaar daarvoor.

Lange haren

En wilde je tijdens corona je haar laten knippen, had je ook pech, omdat alle kapsalons gesloten waren. Daardoor zaten een hoop kappers thuis zonder baan, maar ook dat sloeg snel om nadat beperkingen voor kappers waren opgeheven. Al in het najaar van 2021 bleek dat de arbeidsmarkt voor kappers krap werd. En op dit moment is er nog net geen crisis maar ook de opleiding kan nu niet genoeg kappers aanleveren ten opzichte van de vraag. Ook is het zo dat steeds meer haarstylisten ervoor kiezen om zelfstandig thuis klanten te knippen in plaats van te werken in loondienst.

Werkgevers in `t Gooi voor beroepen als kapper, chauffeur en reisbureaumedewerker zullen het de komende tijd merken als zij op zoek gaan naar personeel: de krapte in deze regio is groter dan het landelijk gemiddelde. Bij buschauffeurs is de krapte in de markt een heel klein beetje aan het afnemen maar bij de reisbureaumedewerkers en kappers valt op dat er in `t Gooi bijna drie keer zoveel vacatures zijn als in de rest van Nederland.

Oplossing voor de krapte

Mensen die nu nog achterblijven op de arbeidsmarkt worden door het UWV aangewezen als “groepen waar misschien winst te behalen is”. Dit gaat dan om vrouwen en mensen met een migratieachtergrond. Maar ook mensen met een (arbeids-)beperking worden door het UWV genoemd als oplossing voor de krappe arbeidsmarkt. Aanvullende maatregelen zouden kunnen zijn dat, voor zover mogelijk, werk meer gedigitaliseerd wordt en dat er meer arbeidskrachten uit het buitenland worden aangetrokken.

Bij Connexxion kijken ze eerst naar de andere kanten van het spectrum om hun vacatures in te vullen: er worden studenten én 60plussers geworven. De resultaten van de wervingscampagne zijn dat de eerste chauffeurs begonnen zijn aan hun opleiding. Het gaat dus nog wel eventjes duren voordat zij de weg op mogen.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.