Tik op de vingers: Raouls vergunning voor woningbouw werd door Gooise Meren onterecht geweigerd

Door Ingmar Meijer

Een overwinning voor Raoul van de Wetering en zijn plan om een oude Bussumse winkel om te bouwen tot appartementen. De projectontwikkelaar kreeg alsmaar geen vergunning van de gemeente Gooise Meren voor zijn plan, maar dat blijkt onterecht. Gooise Meren handelde in strijd met de wet, oordeelt de rechter. Daardoor is het besluit om niet mee te werken aan de ontwikkeling van het pand nu vernietigd.

Moet de projectontwikkelaar nu wel of geen parkeerplaatsen maken als hij in het voormalige pand van de Hubo gaat verbouwen tot appartementen? Volgens Raoul hoeft hij dat niet, terwijl de gemeente stellig beweert dat hij wel degelijk vier parkeerplaatsen moet aanleggen.

Daarom heeft Raoul al twee keer nee te horen gekregen van burgemeester en wethouders op zijn aanvraag voor een vergunning. Twee jaar geleden kwam de eerste weigering en exact een jaar later, nadat de ontwikkelaar direct bezwaar had aangetekend, kreeg hij hetzelfde antwoord. Zonder dit oké mag en kan hij niet bouwen.

Maar de redenering van de gemeente klopt niet, zo heeft de ontwikkelaar altijd beweerd. Dat heeft volgens hem te maken met de oude versus nieuwe situatie. Voorheen kende het pand aan de Laarderweg al twee functies. Beneden zat een winkel en boven waren er al appartementen. Dat betekent dat er overdag klanten naar de Hubo kwamen en ’s avonds waren de bewoners aanwezig in hun huis. 

Maar van dit zogeheten dubbelgebruik is in de nieuwe situatie geen sprake meer, omdat er straks alleen nog maar mensen in wonen. Volgens de regels in Gooise Meren is het dan zo dat je het oude beleid mag wegstrepen tegen het nieuwe beleid, waardoor er geen parkeerplaatsen bij hoeven te komen.

Gemeente beweerde wat anders

De gemeente zelf beweerde echter altijd iets anders. Volgens de berekening van de ambtenaren zou Raoul vier parkeerplaatsen moeten maken op of rond het pand als hij drie appartementen wil maken in de oude winkel. En daar is geen ruimte voor. Dat heeft de gemeente becijferd op basis van ‘aanwezigheidspercentages’, een formule die Gooise Meren altijd toepast bij bouwaanvragen.

En daar is de gemeente naar het oordeel van de rechtbank flink de mist mee ingegaan. Uit de uitspraak blijkt dat Gooise Meren helemaal geen aanwezigheidspercentages had mogen gebruiken, juist omdat het hier nog maar om één functie gaat. De methode die de gemeente heeft gebruikt is in strijd met de wet en is bovendien voor inwoners en ondernemers niet meer te volgen, oordeelt de rechtbank.

“Een beleidsregel is bedoeld om voor gewone mensen duidelijk te maken hoe een overheidsorgaan zijn macht uitoefent. Het zorgt voor duidelijkheid en zorgt ervoor dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Daarom moet het overheidsorgaan zich normaal gesproken aan deze beleidsregel houden”. zegt de rechter. Alleen onder speciale omstandigheden mag er van afgeweken worden. Maar in Raoul’s geval was daar geen sprake van, zegt de rechtbank.

“Als er voortdurend afgeweken wordt van de beleidsregel bij normale zaken, dan is dat eigenlijk hetzelfde als de regel veranderen. Voor de rechtszekerheid kan dat alleen als een wijziging van de beleidsregel officieel wordt aangekondigd. Maar dat is hier niet gebeurd.”

Raoul krijgt gelijk

Op basis hiervan heeft de rechtbank besloten de weigering op het bezwaar van de Hilversumse ontwikkelaar te vernietigen. De gemeente heeft nu zes weken de tijd om een nieuw besluit te nemen, tenzij de gemeente besluit beroep aan te tekenen.

Opvallend is dat de rechtbank helemaal geen uitspraken heeft gedaan over andere saillante zaken in deze kwestie. Van de Wetering heeft via een Wet open overheid-verzoek (Woo) stukken in handen gekregen, waarin ambtenaren in onderlinge mails fouten ruiterlijk toegeven. Zo komen ze erachter dat het pand van Raoul wél in een vergunningshouderszone ligt, dat het een raadsel is hoe de buurman met een identiek plan wel een vergunning heeft gekregen om zijn plan uit te voeren en dat de gemeente onterecht gebruik maakt van de aanwezigheidspercentages.

In de uitspraak focust de rechtbank zich enkel en alleen op de toetsing van de parkeerbehoefte. Dat blijkt de hoofdzaak. Doordat Gooise Meren hierin niet goed heeft gehandeld, valt de grond om over andere zaken die spelen in dit geschil weg. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.