Tijdelijke woonunits in Huizen zijn alleen voor groep Oekraïense vluchtelingen: “We geven zo duidelijkheid”

Door Ingmar Meijer

De tijdelijke woonunits die de gemeente Huizen gaat neerzetten op het Ellertsveld zijn enkel en alleen voor de Oekraïense groep, die moet verhuizen van de Bovenmaatweg. Zodra zij veilig en vredig naar hun thuisland kunnen terugkeren, is het niet zo dat dan meteen een andere groep vluchtelingen in die huisjes kunnen gaan wonen. Met deze maatregel wil de politiek de omwonenden van het Ellertsveld duidelijkheid en rust geven.  

Maximaal dertig woonunits komen er op het groen van het Ellertsveld te staan. Aan het einde van dit jaar moeten de Oekraïense bewoners van de Bovenmaatweg 333 verhuizen naar hun tijdelijk nieuwe locatie, even verderop in de wijk. Deze mededeling van het college van burgemeester en wethouders viel omwonenden, maar ook de gemeenteraad begin juli nogal rauw op het dak. Zij hebben vanwege de gevolgde spoedprocedure geen inspraak gehad en zijn voor een voldongen feit gesteld. Zij mogen alleen nog meepraten over de inrichting.

Deze ‘overval’ leidde zeker bij de buurtbewoners tot veel commotie. Het was de kickstart van onder meer de oprichting van Buurtcomité Red ons wijkpark Ellertsveld, een petitie met 260 handtekeningen en tot de nodige insprekers bij de beladen politieke vergadering van twee weken geleden. 

Ontheffing

De angst dat iets tijdelijks tot iets permanents gaat leiden is groot bij de buurt. Als die units er toch staan waarom zouden die er dan niet langer blijven staan dan de periode van vijf jaar, waar de gemeente nu een ontheffing voor heeft? Dat is de zorg die leeft in de wijk.

Hoe de keuze op het Ellerstveld is gekomen, verdient de schoonheidsprijs niet. Dat realiseert de raad zich ook, maar die beslissing is onomkeerbaar. Om het gevoel weg te nemen bij de omwonenden dat die woonunits er tot in lengte van dagen kunnen blijven staan, heeft de raad donderdagavond bijna unaniem een voorstel aangenomen waarin duidelijk staat dat deze huisjes zijn gekoppeld aan de huidige Oekraïense bewoners van de Bovenmaatweg. 

Voor de komende vijf jaar kunnen zij daar terecht. Mochten de Oekraïners dan nog niet terug kunnen naar het moederland, omdat het daar nog steeds niet veilig is, ontstaat er een nieuwe situatie. De ontheffing is dan verlopen. Verlenging met nog eens vijf jaar is mogelijk, maar uit de door de raad gewenste evaluatie met bewoners en speciale basisschool De Wijngaard moet blijken of de woonunits dan op deze locatie moeten blijven staan of dat er een andere plek beter is in het dorp. 

En als de Oekraïners binnen nu en vijf jaar veilig naar huis kunnen dan is het na een grondige evaluatie aan de raad om te beslissen wat te doen met die woonunits. Verdwijnen die dan op Marktplaats? Stelt de gemeente deze units dan ter beschikking aan starters of is het nodig om andere vluchtelingen erin op te vangen en waar moet dat dan gebeuren? 

Meer vluchtelingen

Wethouder Karin van Werven was hier minder stellig over dan de raad. Zij vindt het minder logisch om de woonunits te verplaatsen als over vijf jaar blijkt dat een nieuwe ontheffing voor eenzelfde periode opnieuw nodig is. Dat komt ook omdat zij verwacht dat Huizen op verzoek van het Rijk in de nabije toekomst eerder meer dan minder vluchtelingen moet gaan opvangen en dan is een al gerealiseerde plek fijn om te hebben.  

Als opvang eind 2028 nog steeds nodig is dan ligt sowieso de vraag voor of er na al die tijd nog sprake is van noodopvang, zoals nu wel het geval is. En de belangrijke les van nu leert dat het echt nodig is om bewoners tijdig en op de juiste wijze bij dit ‘goede gesprek’, zoals de raad dat noemt, te betrekken.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.