Speelbos Sijsjesberg komt er voorlopig niet; Stichting tot behoud Sijsjesbergbos wint rechtszaak

Door Pieter Witte

De gemeente Huizen en het Goois Natuurreservaat willen in het Sijsjesbos een speelbos voor kinderen realiseren. Maar de vergunning die de gemeente daarvoor verleende, rammelde aan alle kanten volgens de rechter en is daarom vernietigd. Bewoners van de directe omgeving en de Stichting tot behoud Sijsjesbergbos hadden een rechtszaak aangespannen tegen de aanleg van het speelbos bij de Sijsjesberg. Voor de gemeente Huizen en Goois Natuurreservaat betekent dit nu ’terug naar de tekentafel.’

Al ruim zeven jaar wordt er gesproken over een speelbos bij de Sijsjesberg in Huizen. De gemeente heeft de plek toegewezen aan het Goois Natuurreservaat en voor een bedrag van 90.000 euro zou daar een speelbos gerealiseerd moeten worden. Bij een speelbos staan geen speeltoestellen maar zijn er wel ‘natuurlijke speeluitdagingen’, waarbij het de bedoeling is dat kinderen op een speelse wijze in en over de natuur leren.

Slecht onderzoek

De gemeente Huizen heeft in 2021 een omgevingsvergunning afgegeven om dit speelbos te realiseren maar omwonenden maakten vrijwel direct bezwaar. Buurtbewoner Hans van der Eijk is initiatiefnemer van de Stichting tot behoud van het Sijsjesbergbos. Van der Eijk geeft aan niet tegen een speelbos te zijn, maar wel op deze locatie.

Het aan te leggen speelbos zou een onevenredige verkeersdruk en parkeerproblemen opleveren. Maar het grootste bezwaar was dat de gemeente en het GNR niet goed onderzocht en onderbouwd hebben waarom nou juist het Sijsjesbos de beste plek zou zijn.

“Het is geen ‘not in my backyard’ van rijke Gooise mensen”, benadrukt Van der Eijk in een reactie. “Wij zijn niet tegen een speelbos, maar de gemeente en Goois Natuurreservaat hebben hun onderzoek niet goed hebben gedaan en er zijn betere plekken om een speelbos aan te leggen.” Hij legt uit dat Huizen aan het GNR het Sijsjesbos min of meer heeft toegewezen en daarbij 90.000 euro heeft gegeven met de verplichting er een speelbos van te maken.

Stichting doet zelf onderzoek

Na het eigen onderzoek van de gemeente, wat nu door de rechter gekraakt is, heeft de stichting zelf onderzoek laten doen. Daarbij kwam het Sijsjesbos van de vijf aangewezen plekken als derde beste uit de bus en niet als eerste, zoals in het onderzoek van de gemeente.

De rechtbank heeft dus nu de stichting in het gelijk gesteld. De omgevingsvergunning van de gemeente Huizen aan het GNR kan niet in stand blijven. De rechtbank heeft vooral kritiek op de gebrekkige onderbouwing van de geschiktheid van de locatie. Zo heeft het college niet kunnen aantonen waarom nou exact deze locatie het meest geschikt zou zijn. Ook is niet onderbouwd waarom andere locaties niet als gelijkwaardig zijn beschouwd.

Ook over de zorgen met betrekking tot parkeeroverlast is de rechter de stichting tegemoet gekomen; zowel gemeente als GNR hebben  niet genoeg aangetoond dat er voldoende parkeergelegenheid zal zijn. En als laatste bezwaar is niet duidelijk hoeveel lawaai er uit het speelbos te verwachten zal zijn.

Een woordvoerder van Goois Natuurreservaat laat weten erg teleurgesteld te zijn. “We staan eigenlijk weer op nul.” De locatie heeft maar een paar kleine aanpassingen nodig om er een mooi speelbos van te maken en is dus volgens het GNR erg geschikt.

Na het reces zal er opnieuw gekeken worden of er een beter gemotiveerde omgevingsvergunning afgegeven kan worden. Maar door de vernietiging van de vergunning moet de hele procedure opnieuw en het is maar de vraag of het Sijsjesbos dan weer als beste plek naar voren komt.

Nieuwe procedure

Terug naar de tekentafel dus voor het college in Huizen. Het plan is namelijk niet van de baan; er moet door het college beter uitgelegd worden waarom de locatie van de Sijsjesberg geschikt zou zijn. Maar de gemeente moet ook aantonen dat er voldoende parkeergelegenheid komt én dat het speelbos geen geluidsoverlast geeft.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile): in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.