Slopen of renoveren: bewoners Naarder straat nog altijd recht tegenover verhuurder

Door Ingmar Meijer

Bewoners van de Naarder Huibert van Eijkenstraat staan steeds meer lijnrecht de verhuurder van hun huizen, de Woningstichting Naarden. De verhuurder wil hun woningen slopen, terwijl de bewoners veel liever zien dat ze gerenoveerd worden. De discussie loopt steeds hoger op. Een gezamenlijke oplossing lijkt verder weg dan ooit en dat zorgt voor hoofdbrekens bij de politiek die een besluit moet nemen.

Het is nu de grote vraag waar het de komende tijd op uitdraait als de bewoners en de woningstichting vasthouden aan hun standpunt en niet dichter bij elkaar komen.

Het baart de lokale politiek zorgen, bleek gisteren toen het ‘ruimtelijk plan’ voor de straat werd besproken door de politiek. Het is ook de gemeenteraad heel duidelijk dat de bewoners vast blijven houden aan hun wens om de huizen te renoveren, terwijl de woningstichting enkel sloop-nieuwbouw wil. 

Deur niet open

Directeur-bestuurder Lilian Verheul van Woningstichting Naarden gaf aan het einde van de politieke bijeenkomst na lang doorvragen vanuit de raad duidelijk antwoord. “Wat ons betreft is het slopen. Wij willen graag dat bewoners meedenken met het nieuwbouwplan, maar onze deur staat niet open voor een gesprek over ons uitgangspunt.”

Dat de woningstichting enkel deze weg in wil slaan, heeft volgens Verheul een aantal duidelijke redenen. Eén daarvan is het financiële plaatje: renoveren is heel duur. De andere argumenten voor deze keuze zijn de enorm grote tuinen die bij de huizen horen en de gedateerde plattegrond van de woningen. Daarnaast is het de bedoeling dat er meer woningen komen, wat gezien de woningnood heel hard nodig is. 

Verduurzamen

En zo stellig als de woningcorporatie vasthoudt aan het bouwen van nieuwere en tegelijkertijd ook meer sociale huurwoningen in de straat, zo standvastig zijn de bewoners of hun vertegenwoordigers. Hun 42 woningen zijn prima op te knappen en te verduurzamen. Dat is niet alleen hun mening, maar dat vinden ook erfgoedclubs als Heemschut en Het Cuypersgenootschap.

Eigenlijk over alles denken beide partijen anders. Waar de verhuurder honderd jaar oude woningen ziet, die volgens hem echt niet meer kunnen, ziet het overgrote merendeel van de bewoners sterke huizen die bij lange na niet toe zijn vervanging toe zijn. “De huizen zijn in topconditie, alleen hebben ze wel een opknapbeurt nodig”, was de tegenstrijdige oneliner van Fons Ruiter van de bewonerscommissie.

Eigen initiatief

En zo gaat het onderlinge gehakketak nog wel even verder. De woningstichting vindt dat het de bewoners goed heeft betrokken bij dit project, dat zes jaar geleden is gestart. Op hun initiatief is er een bewonerscommissie in het leven geroepen waar voor- en tegenstanders uit de straat inzitten. Daar is uitvoerig overlegd wat de bedoeling is, zijn onderzoeken gepresenteerd, is een sociaal plan neergelegd, waar onder meer een ’terugkomregeling’ in is opgenomen en is een plek geweest waar de betrokkenen absoluut hun zegje hebben kunnen doen. 

Volgens Ruiters is deze commissie, waar hij zelf lid van is, er puur en alleen voor de bühne. De bewoners zijn volgens hem totaal niet gehoord en al hun ideeën en voorstellen zijn volledig genegeerd. Zo ook het eind vorig jaar gepresenteerde alternatieve plan van Stichting Mooi Tuindorp Keverdijk. 

Wanhoop

Met de nodige tegenzin hebben de bewoners een eigen voorstel ingediend. Volgens Hélène Swaan-Barten, voorzitter van de stichting, is het een wanhoopspoging geweest van de Naarders. “Zodat in het ergste geval de sloop van alle huizen voorkomen kan worden”, was een van de zinnen van haar vurige betoog tot behoud. 

Maar in het alternatieve plan blijft de cultuurhistorische waarde van de Huibert van Eijkenstraat grotendeels bewaard, terwijl er op de vier hoeken van de straat met pijn in het hart toch vervanging wordt toegestaan. Als dit plan doorgaat, zijn er zelfs meer woningen te bouwen dan in het voorstel van de woningstichting, maar behoud en renovatie blijft het uitgangspunt.

Dat laatste is voor woningstichting absoluut geen optie. Uit verdere bestudering van het alternatieve plan blijken dat het plan van de stichting ‘geen goed plan is’. Dat staat in een brief van afgelopen dinsdag. “Het plan behoudt de nadelen van die wij zien bij de overige woningen bij renovatie”, zo is er te lezen. 

Geen millimeter

Het is de raad overduidelijk dat geen van twee een millimeter breed wil geven en dat terwijl het college van burgemeester en wethouders nu wel vraagt aan de politiek om in te stemmen met de kaders voor het ruimtelijk plan van dit stukje historisch Naarden. Dat zorgt wel voor een politieke knoop in de maag, want welke beslissing de raad ook neemt, het gaat grote gevolgen hebben. De bewoners zullen het er zeker niet bij laten zitten en de woningstichting heeft gisteren verklaard dat een nee tegen het bestemmingsplan zal leiden tot verkoop van de woningen.

Eigenlijk is de hoop gevestigd op een gezamenlijk en breed gedragen voorstel. Maar Pasen en Pinksteren zullen waarschijnlijk eerder op dezelfde dag vallen als wat de raad hoopt. Dat is tijdens de politieke bijeenkomst heel duidelijk geworden.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.