Raouls bouwplan ligt al lang stil, nu ontmaskert hij tegenwerking door de gemeente: “Machtsmisbruik”

Door Ingmar Meijer

Projectontwikkelaar Raoul van de Wetering wil dolgraag een voormalig Bussums winkelpand ombouwen tot appartementen, maar krijgt daarvoor geen vergunning van de gemeente. Onterecht, zo blijkt uit onderzoek dat hij zelf heeft gedaan door alle documenten op het gemeentehuis op te vragen. Zelfs ambtenaren geven in mails naar elkaar ruiterlijk toe dat wat Raoul wil gewoon mag. Toch houdt de gemeente voet bij stuk en komt zijn plan geen steek verder. “Dit is machtsmisbruik”, foetert Raoul tegen NH.

Raoul is al veel langer bezig met een plan om zijn gekochte pand aan de Laarderweg om te bouwen tot appartementen. Er zou daarmee een leegstaand winkelpand verdwijnen, maar het zou Bussum een aantal betaalbare nieuwe appartementen teruggeven. Maar echt bouwen zit er nog niet in. Hij probeert al tijden een vergunning te krijgen, maar die wordt continu om verschillende redenen afgewezen. 

Omdat hij zeker weet dat hij wil mag en hij dus gelijk heeft, maar het totaal niet krijgt, besloot Raoul volgens de Wet open overheid (Woo) alle stukken van zijn zaak op te vragen. Hij is vooral nieuwsgierig wat de werkwijze is bij de gemeente Gooise Meren. In de eerste instantie wil hij er lessen uittrekken, maar toen hij de paperassen doornam, vielen de schellen van zijn ogen. Uit interne mails is klip-en-klaar gebleken dat Gooise Meren zich niet houdt aan de eigen beleidsregels, stelt de ontwikkelaar. 

Gedoe in dossier

“Ik geef al maanden aan dat de bewoners van de Laarderweg 27 niet in aanmerking komen voor een parkeervergunning. Dat is dus, zo blijkt nu, onjuist. Ook richting de heer (naam is weggelakt in het document, red) is dit zo aangegeven. Gegeven al dit gedoe binnen het dossier en ook met het oog op de beroepszaak staan we op dit punt voor paal en daar baal ik dus van”, is te lezen in een mail van begin mei dit jaar, die nu pas openbaar zijn geworden. 

Dat staat er glashelder. Er is een ambtenaar die ineens ontdekt dat de Laarderweg 27 wél in een vergunninghouderszone ligt. In een reactie op deze mail reageert een andere ambtenaar: “Positief is wel dat nu we uitsluitsel hebben en niet op de zitting daarmee geconfronteerd worden en wij er nog een positieve draai aan kunnen geven.” 

Identiek plan

De door Raoul aangevraagde vergunning om drie betaalbare woningen te bouwen in de oude Hubo loopt stuk op de parkeernorm, een regel die bepaalt hoeveel parkeerplaatsen er per huis zijn. Volgens de gemeente moet Raoul vier parkeerplaatsen aanleggen, terwijl de ontwikkelaar wijst naar het parkeerbeleid en dus geen parkeervoorzieningen hoeft te maken.

Gooise Meren maakt in de berekeningen onterecht gebruik van ‘aanwezigheidspercentages’. Ambtenaren stellen zelfs vast dat dit volgens de richtlijnen helemaal niet mag, zo wordt ook ruiterlijk erkend. 

Ook is bekend dat de ‘buurman’ aan de Laarderweg, met een identiek plan als dat van Raoul, eigenlijk geen vergunning had mogen krijgen voor het bouwen van acht woningen in de voormalige computerwinkel. “Ik heb nooit positief geadviseerd op een plan met daarin realisatie van woningen. Ik heb zo’n vermoeden dat wij als Gooise Meren fout zitten, maar wellicht ben ik niet helemaal op de hoogte”, is te lezen in de stukken. 

Raoul valt van de ene verbazing in de andere. “Het is raar dat je voldoet aan alle regels van de gemeente, en ook nog eens een voornemen van het coalitieakkoord wil helpen verwezenlijken. Ondertussen ben ik alleen maar tegen ‘Gooise Muren’ aangelopen. Dat is echt debiel. Ik ben ook zonder overleg benadeeld, steeds weer”, zegt Raoul nu hij alle documenten heeft gezien en bestudeerd.

Zelf laat hij nu bewoners van Gooise Meren meegenieten met zijn vete met de gemeente. Alle documenten heeft hij opgehangen op de ramen van zijn pand aan de Laarderweg.

Blijven vasthouden

Raoul heeft er geen goed woord voer over dat hij zelfs met eigen ogen ziet dat ambtenaren dondersgoed weten dat ze fout zitten en zijn aanvraag onterecht hebben afgewezen. Dat de gemeente daar vervolgens willens en wetens aan vast houdt, snapt hij niet. 

“In hun handelen zit onwil en onkunde. Er is geen integriteit, zelfreflectie en verantwoording. Alleen intern erkennen ze dat ze fout zitten, maar naar mij toe durven ze dat niet toe te geven. Dat vind ik fout. Dat is machtmisbruik”, zijn de duidelijke woorden van de ontwikkelaar. 

‘Migrainedossier’

Ondanks vele pogingen van Raoul om met ambtenaren en wethouders om de tafel te gaan zitten en de situatie samen op te lossen, is er nooit een gesprek geweest. Ook op de aangedragen oplossingen van Raoul, zoals het neerzetten van een deelauto voor de nieuwe bewoners, heeft hij nooit een reactie gehad.

Wél is er het nodige mailcontact geweest. Doordat de Laarderweg-plan een ‘migrainedossier’ werd en de ontwikkelaar het gevoel kreeg dat Gooise Meren ‘stommerdje’ speelde, werd de toon steeds harder. Zelfs grimmig. “Dat je op een gegeven moment geïrriteerd raakt, lijkt mij niet zo gek”, zegt hij er zelf over. In die tijd is hij het pand ook gaan gebruiken als zijn ‘spreekbuis’ met onder meer de toekenning van de ‘Struisvogelawards’ aan drie wethouders en één ambtenaar. 

Tekst gaat door onder de foto’s.

“Ik ben benieuwd of de wethouder nog gaat reageren. Ik verwacht in ieder geval excuses”, aldus Raoul. Hij hekelt de mindset in het gemeentehuis. In die hele periode heeft hij alleen maar tegenwerking ervaren. Van het meedenken in oplossingen en van alle mooie woorden, die bijvoorbeeld in het coalitieakkoord staan, heeft hij niets gemerkt. “Dat zijn loze woorden”, is zijn conclusie. “Ik heb alleen maar een nee-nee-houding ervaren en nooit een ja-tenzij.”

Volgend obstakel

Op de vraag of hij denkt dat de drie appartementen er toch gaan komen, klinkt een alleszeggend hard gelach. “Ik ben er volledig van overtuigd dat ik gelijk krijg van de rechter, maar of de gemeente daarna mee gaat werken? Ik mag het hopen. Maar de ervaring leert dat ze steeds weer met een nieuw obstakel komen”, luidt zijn uitleg.

Uiteraard is de gemeente gevraagd om te reageren op deze slepende kwestie. Hoe kijken ze in het gemeentehuis bijvoorbeeld terug op het eigen handelen? Waarom is er nooit een gesprek geweest met Raoul, zeker nadat duidelijk was dat lang niet alle gemeentelijke argumentatie klopte? Maar omdat de twee partijen elkaar volgende week donderdag treffen in de rechtbank weerhoudt de gemeente zich van commentaar. Bij lopende juridische procedures doet Gooise Meren, zoals gebruikelijk, geen uitspraken. Zo ook deze keer.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.