Project Beschermd Thuis in ’t Gooi succesvol: meer mensen wonen zelfstandig thuis

Door Pieter Witte

De aanpak in de Gooi en Vechtstreek om mensen met psychische en sociaal-maatschappelijke problemen vaker thuis te laten wonen, is erg succesvol. Dit blijkt uit de cijfers van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG). Door een duidelijk beleidsplan, regelmatige voortgangsrapportages en door inkoop en financiering op regionaal niveau lijkt de regio het zelfs beter te doen dan landelijk.

Regionaal wordt gemonitord hoe mensen die psychisch of sociaal net buiten de boot vallen het doen in het project ‘Beschermd Thuis.’ Mensen in dit programma kunnen 24 uur per dag ondersteuning krijgen terwijl ze thuis wonen.

Door deze ondersteuning kan een steeds grotere groep mensen zelfstandig thuis blijven wonen totdat er een plek vrijkomt bij ‘Beschermd Wonen’: een veilige woonomgeving met begeleiding.

De regio Gooi en Vechtstreek scoort dus goed met de integrale aanpak. Ook hebben de Gooise gemeenten ingezet op het voorkomen, opsporen en oplossen van problemen. Zo kan een  opname in een instelling vermeden worden.

Brede aanpak

Er wordt niet alleen gekeken naar ondersteuning voor mensen die bijvoorbeeld na een GGZ-kliniek weer naar huis gaan maar er gaat ook directe aandacht uit naar de woonwijken zelf. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan het investeringen in betaalbare sociale huurwoningen met belangrijke voorzieningen die zelfstandig wonen mogelijk maken.

Daarnaast heeft de regio een goede samenwerking met woningcorporaties en is er een huisvestingsverordening; deze laatste zorgt dat mensen die gebruik maken van Beschermd Wonen meer urgentie krijgen. Dankzij een intensieve samenwerking tussen gemeenten, aanbieders van Beschermd Wonen en de regio Gooi en Vechtstreek zelf is er een relatief laag aantal wachtenden voor zelfstandig wonen. 

Deze aanpak kan als voorbeeld dienen voor andere regio’s in het land. De Hilversumse wethouder Gerben van Voorden laat weten blij te zijn: “Ik zie deze resultaten als een bevestiging van onze inspanningen. Wij doen het in vergelijking met andere regio’s in Nederland heel goed.”

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.