Onderzoek naar geluidsoverlast Gooi en Vechtstreek; het meeste lawaai komt van verkeer en luchtvaart

Door Pieter Witte

Uit een net afgerond onderzoek naar geluidsoverlast in de Gooi- en Vechtstreek is gebleken dat de meeste hinder komt door auto- en vliegverkeer. De metingen werden verricht door geluidssensoren in de hele regio, maar ook werd gekeken naar meldingen van geluidsoverlast door de inwoners zelf. Niet iedereen ervaart namelijk geluid hetzelfde, zo blijkt; zelfs vogels kunnen voor geluidsoverlast zorgen.

Door twee gespecialiseerde bedrijven in geluid en geluidsmetingen is net een proefonderzoek afgerond naar de kwaliteit van het geluid in de Gooi- en Vechtstreek.

Onderzoek van het RIVM wijst namelijk uit dat de ‘geluidsomgeving’ van grote invloed is op de mentale en fysieke gezondheid. In het onderzoek werd onder andere gewerkt met burgerparticipatie, zoals dat heet: een representatieve groep inwoners van ’t Gooi kreeg gedurende vier maanden geluidssensoren in hun tuin.

Meten en melden

Het onderzoek werd deze zomer afgerond, maar nu is in kaart gebracht of de metingen die de sensoren hebben gedaan ook overeenkomen met de meldingen door inwoners. De objectieve én subjectieve metingen, dus van mensen zelf, zijn in Eemnes, Laren, Bussum, Muiden, Naarden en Blaricum gedaan. 

Verreweg de meeste meldingen kwamen binnen over verkeer en dan met name over auto’s en motoren die (veel te) veel geluid produceren. Maar ook een bijzonder grote bron van geluidsoverlast is het vliegverkeer. ’t Gooi ligt namelijk ingeklemd door de aanvliegroutes van Schiphol en daarnaast neemt het aantal vliegbewegingen ook alleen nog maar toe. 

Nu de metingen en meldingen met elkaar vergeleken konden worden, is gebleken dat ze voor 90 procent overeenkomen met elkaar, ofwel de overlast is echt.

Goed luisteren

Voor een duidelijker beeld hoe geluid in ’t Gooi beleefd wordt, waren er tijdens de onderzoeksperiode bijeenkomsten voor inwoners om hun geluidsbeleving door te geven. Ook werden wandelingen georganiseerd om met buurtbewoners te luisteren naar wat er zoal te horen is in de eigen omgeving.

Verschillende onderzoeksmethoden werden dus zo gecombineerd met de resultaten van inwoners zelf. Het doel van deze combinatie was om onderzoek en beleid, in dit geval naar geluid, dichter bij de maatschappij te brengen.

Vliegen en vogels

Naast Schiphol en gemotoriseerd verkeer bleken er vaak ook nog tamelijk lokale oorzaken te zijn van geluidsoverlast; zo blijkt niet iedereen schreeuwen even prettig te vinden.

En zelfs het geluid van vogels konden sommigen blijkbaar niet verdragen; ook daar kwamen meldingen van binnen. Toch werd het gekwetter ook juist vaak als positief ervaren; meldingen van prettig geluid kon je namelijk ook doorgegeven.

Geluid dempen

Daaruit bleek dus ook dat iedereen geluid anders kan beleven. Hetzelfde kan gelden voor bijvoorbeeld weggebruikers die zich niet realiseren hoe luid hun auto is. Daarom zijn er een paar aanbevelingen gerold uit het onderzoek. Een daarvan is dat de geluidsmetingen altijd gekoppeld worden aan de meldingen van geluidsoverlast, zodat je de twee met elkaar kunt vergelijken.

Ook meer groen kan eventueel geluidsoverlast dempen, klinkt een andere aanbeveling. En als laatste wordt er gekeken naar hoe er iets in het gedrag veranderd kan worden van mensen die in te luide auto’s of op te luide motoren rijden.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.