Mega-zonneveld stelt Eemnes voor groot dilemma: tóch twee hoge windturbines?

De plannen voor de komst van een veld vol zonnepanelen ter grootte van 35 voetbalvelen, leidt tot veel vraagtekens van Eemnessers. Ook de politiek zit ondertussen met een behoorlijk dilemma in de maag. Want hoeveel hectare moet de gemeente opofferen om de grote windmolens buiten de deur te houden? 

Heeft Eemnes zichzelf niet klemgezet? Het gemeente bestuur en de Eemnessers zijn fel tegen de komst van twee megawindturbines aan de rand van het dorp. De provincie heeft in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) een gebied aangewezen langs de A1 op Eemnesser grondgebied. Dat is ver van de bewoonde wereld.  

Het idee van de provincie is dat hier dan twee windmolens van 241 meter hoog moeten komen. Dat ziet niemand in Eemnes dus zitten, omdat deze windjoekels niet bij het open en dorpse karakter van de gemeente passen, zoals de argumentatie luidt.  

Flinke rekensom

Goed, dat is een duidelijke en glashelder standpunt, maar wat staat daar dan tegenover? Dat is het opofferen van een hele hoop grond, in dit geval het nodige natuurgebied. Want de rekensom is even simpel als impactvol.

Twee van die turbines staan gelijk aan 36 hectare zonneveld, zoals wethouder René ten Have al voorschotelde. 

In het voorstel komt Ten Have met drie mogelijkheden. Op het terrein van graszodenbedrijf Gramefo kan 25 hectare beschikbaar komen. Het zonneveld tussen de Eikenlaan en de A1 kan een upgrade krijgen en dan is er nog eens 8 hectare en dan is er aan de overkant van de Rijksweg nog eens maximaal 13 hectare ruimte voor zonnepanelen. 

46 hectare

Het totaal van 46 hectare doet de politici klaarblijkelijk duizelen. Het is ook gigantisch veel grond. Dat besef is er inmiddels zeker bij de politiek. Maandag vergaderde de commissie over het duurzaam opwekken van energie in Eemnes. Daar was toch menigmaal te horen of Eemnes op minder hectare grond toch meer energie kan opwekken. Dat kwam ook omdat voor de politici niet inzichtelijk is hoeveel hectare grond nodig is om voldoende zonne-energie te krijgen.

Het antwoord van de wethouder is steevast dat zeker niet alle mogelijkheden gebruikt moeten worden, maar dat het dorp onderaan de streep echt een forse bijdrage moet leveren aan de energieplannen. Welke keuze Eemnes uit de drie aangedragen locaties maakt, is aan de gemeenteraad. Aan het einde zei Ten Have dat Eemnes zeker naar 30 gigawatt uur moet gaan om zo de provincie te kunnen overtuigen dat de gemeente hiermee geen windmolens hoeft te plaatsen.

Niet alleen is het veel gras dat verdwijnt, maar ook de nodige Eemnessers en bedrijven gaan er hinder van ondervinden. Zeker als de politiek gaat voor de 25 hectare – dat is grond ter grootte van 35 voetbalvelden – grond tussen de Te Veenweg en de Wakkerendijk. De onderneemster van Stal Staal aan de Eikenlaan sprak al uit als de gronden van Gramefo voor hen verdwijnen dat hun toekomst er allesbehalve rooskleurig uitziet. 

Waarde van de huizen?

En voor een deel van de inwoners van de Wakkerendijk gaat er in hun achtertuin eveneens het nodige veranderen. Waar zij nu nog uitkijken lege weilanden, zal hun uitzicht straks veranderen in één groot zonnepark. Daar zijn grote zorgen over. “Wat betekent dat voor de waardebepaling van onze woningen”, vroeg een inspreker maandag aan de wethouder. 

Naast deze belangen, het door de commissie bestempelde ‘onduidelijke’ voorstel van Ten Have is er ook nog tijdsdruk. Eemnes moet tijdens de raadsvergadering van 8 juli een besluit nemen, want twee dagen later moet Ten Have een concreet plan neerleggen in Utrecht. Lukt dat niet of levert het Eemnesser idee zeker geen 30 gigawatt uur op, dan is de kans groot dat de provincie alsnog zegt dat er windmolens komen in Eemnes. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.