Meeste Huizers erg tevreden over hun dorp maar verkeersveiligheid kan beter

Door Pieter Witte

Uit een onlangs gehouden ‘wijkpeiling’ is gebleken dat de inwoners van Huizen hun dorp waarderen met een dikke acht. Ondanks deze waardering ergert het grootste deel van de Huizers zich aan verkeersoverlast en aan onveilige verkeerssituaties. Hoewel men dus over het algemeen dik tevreden is, laat de peiling ook zien dat er nog werk aan de winkel is in Huizen voor verbeteringen.

Hoe is het gesteld met de voorzieningen in de wijken? Ervaren inwoners van Huizen overlast van verkeer en hoe prettig wonen is het er in het algemeen? Het is een greep uit een paar vragen die de afgelopen maanden door een extern onderzoeksbureau zijn gesteld om de leefbaarheid in de Huizer wijken te peilen.

Maar er werd nog meer onderzocht: inwoners werd ook gevraagd om te oordelen over veiligheid, participatie in de wijk en over bijvoorbeeld voorzieningen waar je in de wijk gebruik van kunt maken. Over dat laatste is de Huizer erg te spreken; het wordt enorm gewaardeerd dat er genoeg winkels in de buurt zijn, het openbaar vervoer goed geregeld is en ook dat de bereikbaarheid in het algemeen erg goed is. Ook de ruime hoeveelheid groen in de gemeente kan op veel instemming rekenen.

Onveilig

Wat wel behoorlijk verbeterd lijkt te kunnen worden, is de verkeersveiligheid. Bijna 80 procent van de mensen die mee hebben gedaan aan het onderzoek vindt dat er onveilige verkeerssituaties zijn in hun wijk. De grootste ergernis daarbij is te hard rijden; meer dan de helft van de inwoners stoort zich daaraan. Frappant is wel dat de ‘bereikbaarheid met de auto’ van hun wijk door vrijwel iedereen hoog wordt gewaardeerd.

Wat betreft het onderhoud in de verschillende wijken lijkt het beeld evenredig verdeeld: rond de 40 procent van de Huizers vindt dat hun wijk erg goed onderhouden wordt maar een even zo groot percentage vindt juist dat de wijk heel slecht onderhouden wordt.

Zeer goed én zeer slecht

Opvallend daarbij is dat in de wijken Zenderwijk en Bovenweg, de Bijvanck en Stad en Lande ongeveer de helft van de bewoners vindt dat hun wijk zeer slecht wordt onderhouden. Overigens staat er voor Stad en Lande wel groot onderhoud gepland maar wanneer dat van start gaat is nog onbekend.

In drie andere wijken, de Westereng, de Staatslieden en Componistenbuurt en rondom de Tafelberg, is men wel heel blij met de inspanningen vanuit de gemeente. Daar vindt meer dan de helft van de bewoners juist dat hun wijk zeer goed wordt onderhouden. Waar de grote overeenkomst ligt bij de Huizers is in het groen: bijna iedereen is het ermee eens dat dit in de gemeente Huizen ‘precies goed’ is.

Inspraak op spreekuur

De lokale politiek is blij met het onderzoek. Wethouder Rebel geeft aan ‘zeker tevreden te zijn met de uitkomst van de wijkpeiling’. Hij vervolgt: “We zien dat inwoners van Huizen het wonen in hun wijk gemiddeld waarderen met een acht. Dat is een mooi cijfer. De resultaten bevatten waardevolle informatie voor de gemeente en het gemeentebestuur. Ze laten zien wat goed gaat én waar verbeteringen mogelijk zijn.”

De eventuele verbeteringen in en rond het dorp kunnen besproken worden tijdens wijkavonden. Dit zijn bijeenkomsten waar wijkbewoners, onder andere op basis van de resultaten van de ‘wijkpeiling’, het gesprek aan kunnen gaan met de gemeente. Ook zullen er volgend jaar ‘wijkspreekuren’ gehouden gaan worden. De eerste wijkavond zal begin december plaatsvinden voor de bewoners van de wijk Bovenmaten; de rest van de wijken komen volgend jaar aan bod.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.