Meer dan honderden bewoners Hilversumse wijk Klein Rome laten zich horen tegen nieuwbouw

Door Petra de Beij

Meer dan honderd buurtbewoners van de Hilversumse wijk Klein Rome hebben zich gisteravond fel laten horen tegen een plan voor een appartementencomplex aan de rand van hun wijk. Dat plan houdt de buurt al langer bezig. De bewonersavond in zalencentrum De Akker ging er gisteren bij vlagen al fel aan toe. 

De stemming in de zaal was de hele avond gespannen. Dat er zoveel mensen op de bijeenkomst zijn afgekomen komt door de door buurtbewoners opgezette Stichting Behoud Klein Rome. De groep heeft zelf huis-aan-huis flyers heeft verspreid om de betrokkenen uit te nodigen.

De organisator verstuurde zelf een uitnodiging, maar juist om die uitnodiging was het nodige te doen. Alle mensen met dezelfde postcode worden uitgenodigd, waardoor er juist ook een groot gebied rondom Klein Rome wordt gevraagd te komen. En dan zit de uitnodiging ook nog eens tussen de reclamefolders, waardoor niet iedereen hem ziet. Het voedt ook het wantrouwen van de bewoners: waarom zo’n groot gebied? Kan de uitkomst van de enquête daardoor worden vertroebeld?

De sfeer in de zaal slaat al snel om. Het is de bedoeling dat de bewoners in kleine groepjes uiteengaan om onder begeleiding van de gesprekleiders van organisator Citisens te praten over de bouwplannen en een keuze te maken uit de drie plannen die er liggen, maar de bewoners willen niet uiteen.

“We worden door een tunnel geduwd”, wordt er vanuit de zaal geroepen. Buurtbewoner Willem, die al 55 jaar in de wijk woont, zegt het nog stelliger: “Dit is oplichterij, zo voelen we dat.” Ze willen eerst antwoord op hun vragen voordat ze in groepjes hun licht laten schijnen over de ideeën van de projectontwikkelaar, maar willen vooral gehoord worden. 

Buurtbewoner Fleur leest een brief voor van bewoner die niet aanwezig kan zijn, maar die het sentiment dat leeft in Kleine Rome goed weet te vatten. Tekst gaat door onder de foto.

Ron Aloni van projectontwikkelaar Alron geeft aan hoe belangrijk de nieuwe woningen zijn voor Hilversum. De woningnood in de gemeente is groot en daar wil hij ook letterlijk zijn steentje aan bijdragen. Hij zegt een van de weinige projectontwikkelaars te zijn die ook sociale woningen bouwt.

“Plannen kunnen we altijd bijstellen, maar we moeten wel een startpunt hebben waarmee we naar de gemeente kunnen en we zijn zeker bereid om naast de huidige plannen a, b en c ook na te denken over d, e en f”, legt hij uit. 

Maarten Engel van Engel Architecten uit Hilversum, die de appartementencomplexen heeft ontworpen, geeft uitleg bij de drie verschillende tekeningen. Hoogbouw, maar geschakeld. Ruimte voor groen, een binnentuin of juist ruimte voor een buurthuis in het complex. Een parkeergarage voor de nieuwe bewoners, maar ook voor de bewoners van Klein Rome zelf. “Onze intenties zijn goed en we voelen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De gemeente heeft duidelijke kaders gegeven waar binnen we moeten werken.”

Problemen

De architect vertelt vol verve, maar bewoners zien vooral de problemen waar ze straks mee worden geconfronteerd als er tot 79 nieuwe appartementen zijn gebouwd aan het Hilversumse Wandelpad. De verkeersdruk in het kleine wijkje met de karakteristieke 19e-eeuwse huizen en de smalle straatjes zal nog verder toenemen. De parkeerdruk in de wijk zal nog verder groeien. Hoe zal het gaan met de veiligheid, en de leefbaarheid in de wijk?

De zorgen zijn groot en de bewoners missen inbreng van de gemeente Hilversum zelf. Wel zijn er enkele raadsleden van verschillende politieke partijen aanwezig. Volgens de bewoners zijn de huidige plannen in strijd met de welstandsnormen. Er staat een volgende bijeenkomst op de agenda, eind volgende maand. De buurt hoopt dat de gemeente dan wel aanschuift. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.