Klassieke speeltuin verdwijnt in Hilversum: gemeente wil meer openbare sportplekken

Door Ingmar Meijer

De wipkip gaat in Hilversum meer plaatsmaken voor sportfaciliteiten. De traditionele speeltuin verandert in een ontmoetings- en beweegplek voor jong en oud. Door voor meer sportaanbod in de openbare ruimte te zorgen, wil de gemeente meer Hilversummers aan het bewegen krijgen, waardoor de ‘beweegarmoede’ tegelijkertijd afneemt. “We willen mensen op een eigentijdse manier prikkelen om meer te gaan bewegen”, meldt wethouder Arno Scheepers. 

Hilversum heeft de afgelopen jaren al de nodige sportvoorzieningen aangelegd. Denk aan de buitenfitnessapparatuur op het terrein van het Alberdingk Thijm College aan de Van Ghentlaan en het Olympische hardlooprondje op het Arenapark, wat ook de locatie is van een gloednieuw skatepark.

Sowieso is dit huidige bedrijventerrein de plek waar Scheepers het nieuwe sportpark wil maken. 

Bijna tweehonderd speelplekken

Meer sportaanbod in de openbare ruimte is de weg die Hilversum wil blijven behandelen. Zo wil de gemeente meer gevarieerde plekken maken waar Hilversummers van alle leeftijden kunnen spelen, bewegen én elkaar kunnen ontmoeten.

Daarvoor zijn de vele speeltuintjes de beste plekken om dat te doen. Hilversum beheert 180 plekken met speel- en sporttoestellen. Daarvan zijn er dertig volledig ingericht als openbare sportplek. 

Dit betekent niet dat elk pleintje verandert in een halve buitenfitness. De gemeente wil in elke buurt een speelplek hebben. Over heel Hilversum bezien, moet 3 procent van de openbare ruimte een speelruimte zijn. In wijken waar onvoldoende veilige speelplekken zijn, moet er ruimte voor gereserveerd worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op schoolpleinen, waarvan vele na schooltijd afgesloten zijn.

Het is vooral de bedoeling dat dit locaties zijn waar jong en oud elkaar ontmoet en kan bewegen. Daarbij is het uitgangspunt dat de verschillende leeftijdsgroepen aan hun trekken komen als het gaat om hun belangrijkste spelpatronen, zoals de gemeente dat verwoord in het nieuwe plan ‘Beweging in de openbare ruimte’. Deze locaties moeten levensloopbestendiger worden, is het motto.

Waanzinnige ideeën

Daarnaast kijkt Hilversum ook op andere plekken waar het kan om toch beweegopties aan te bieden. De openbare ruimte is schaars en dus is het maken van duidelijke keuzes belangrijk. Zo hoopt Scheepers binnen het ingrijpende herinrichtingsproject van het stationsgebied eveneens iets te kunnen realiseren op sportgebied.

Leerlingen van het Roland Holst College hebben op verzoek van de gemeente bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden. Daar kwamen volgens de wethouder ‘waanzinnige’ ideeën uit, zoals een kleine runningtrack en diverse interactieve spellen. 

Hilversum heeft nieuw beleid opgesteld voor de openbare ruimte. Het oude stamt uit 2005, dus dat was aan verversing toe. De wereld ziet er ten opzichte van negentien jaar terug ook anders uit. Zaken als klimaatadaptatie, energietransitie, (deel)mobiliteit spelen nu een belangrijke rol. Dat gaat bijvoorbeeld over vraagstukken hoe om te gaan met de plaatsing van meer transformatorkasten en waar mogen de deelscooters en – fietsen staan?

Zuurstof

En de coronaperiode heeft eveneens effect gehad op hoe om te gaan met de openbare ruimte, aldus Scheepers. Het buiten kunnen zijn, was in die bijna twee jaar durende periode met lockdowns voor velen het enige wat ze nog konden doen. Hilversummers gingen ontspannen in het park, op ontdekkingstocht door de eigen buurt of genoten in de omringende natuurgebieden. “Die tijd heeft ons de ogen geopend, omdat de openbare ruimte ons echt letterlijk zuurstof gaf.”

Mede daardoor wil Hilversum ook de maatschappelijke trend van de beweegarmoede zien te doorbreken. Scheepers stelt dat het vele zitten en het weinige bewegen eigenlijk de huidige pandemie is. Dat is zijn verwijzingen naar uitspraak van de bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. “Voor ons welbevinden is die beweegarmoede echt een groot risico. Om die trend te keren moet de openbare ruimte aantrekkelijker zijn om te bewegen”, duidt de wethouder.

Koers naar 2040

Zoals al gezegd, gaan de nieuwe plannen veel verder dan alleen het anders inrichten van de klassieke speeltuinen. Het gaat over groen, wegen en opvang van hemelwater en nog heel veel meer.

Belangrijk is wel dat dit nieuwe stuk, dat dinsdag is vastgesteld door burgmeester en wethouders, aansluit op diverse andere visies. Scheepers noemt de mobiliteitsvisie, de woonvisie, het parkeerbeleid maar zeker ook de uitgezette koers naar het Hilversum van 2040. Behoud van de Hilversumse kwaliteit, zoals de typische groene driften en driehoekige brinken, is het belangrijkste basisprincipe van deze visie.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.