In Blaricum moet ‘digitale jongerenverbinder’ de jeugd echt een duidelijke stem geven

Door Ingmar Meijer

Hoe krijg je jongeren nou echt betrokken bij de ideeën, voorstellen en besluiten van de gemeente? In Blaricum denken ze dat een ‘digitale jongerenverbinder’ de ontbrekende schakel is. Later dit jaar moet deze speciale ambtenaar voor in ieder geval één jaar aan de slag gaan en er daadwerkelijk voor gaan zorgen dat de stem van de jeugd beter te horen is in de Gooise gemeente. 

De focus van deze eenjarige proef ligt op actieve betrokkenheid op sociale media. Online gaat deze jongerenverbinder onder andere vragen stellen, polls verzorgen en meningen peilen onder de Blaricummers in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. Op platforms als TikTok en Instagram maakt en publiceert deze verbinder digitale content die de doelgroep moet aanspreken.

Deze digitale jongerenverbinder, wat overigens een werktitel is, moet de brug zijn tussen het gemeentehuis en de diverse groepen jongeren in Blaricum. Hij of zij rapporteert regelmatig over verzamelde gegevens en brengt de jeugd op een proactieve manier op de hoogte van gemeentelijke initiatieven en besluiten die de politiek gaat nemen. 

Worstelen

Zoals heel veel andere gemeenten worstelt ook Blaricum met goede en vooral structurele input van jongeren uit de gemeente. Dat is zonde, want nu ontbreekt hun vaak innovatieve en creatieve kijk op zaken, zo is de redenering. Daardoor gaat de gemeente nu een serieuze poging doen om de jongeren beter te betrekken bij de plannen voor de toekomst, zodat zij ‘volwaardig kunnen meedoen aan de gemeenschap’.

Uit een onlangs gedaan onderzoek naar jongerenparticipatie zou blijken dat jongeren ook meer betrokken willen zijn bij het reilen en zeilen van de gemeente. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad. Daar komt bij dat burgemeester, wethouders en raadsleden zelf ook meer in contact willen komen met de lokale jeugd. 

Actief

De digitale jongerenverbinder, iemand die de taal van de jeugd spreekt en weet hoe deze doelgroep te benaderen is, moet beide kampen dichterbij elkaar brengen. Een belangrijk doel  is werken aan een meer inclusieve en toegankelijke samenleving. Door actief de jongeren te benaderen, hoopt Blaricum ook beter inzicht te krijgen in wat er leeft en speelt bij de eigen jeugd. 

Inmiddels is de gemeente al op zoek naar de digitale jongerenverbinder, die later dit jaar gaat starten. De projectopdracht duurt een jaar. Na deze periode is het tijd om te evalueren met alle betrokkenen over de effecten, resultaten en mogelijkheden voor een structureel vervolg. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.