Huizer buurt heeft het gehad met gemeente in strijd tegen speelbos: “Doorgestoken kaart”

Buurtbewoners rond het Huizer natuurgebied Sijsjesberg zijn behoorlijk klaar met de gemeente. Ze verzetten zich al tijden tegen de komst van een speelbos, maar voelen zich niet gehoord. Nu de gemeente definitief doorgaat met de plannen voor het speelbos op de gevreesde plek en de alleen nog maar met de buurt wil praten over het parkeren en eventuele geluidsoverlast, haakt de buurt af. “Ik wil uw tijd en mijne niet verdoen aan een doorgestoken kaart”, zo klinkt het.  

Verantwoordelijk wethouder Roland Boom zou een maand geleden een overleg hebben over speelbos Sijsjesberg met de tegenstanders. Het regende echter afmeldingen. Uit door de wethouder vertrekte stukken blijkt dat zeker zeven betrokken hebben bedankt voor het gesprek en dat ze ook niet meer verder willen praten over het speelbos. 

De voornaamste reden om niet meer aan tafel te verschijnen is het niet willen doorlopen van een ‘zorgvuldig en transparant inspraakproces’. Huizen houdt namelijk vast aan de locatie Sijsjesberg. Dat lijkt nu voor Huizen een voldongen feit te zijn en om nu alleen nog te praten over het geluid en parkeren, zien velen blijkbaar niet zitten.  

Zorgvuldige keuze?

“Zolang de gemeente vasthoudt aan het principe dat de locatiekeuze geen onderwerp van gesprek mag zijn, kan geen sprake zijn van een maximaal transparante en zorgvuldige keuze”, schrijft Hans van der Eijk, voorzitter Stichting Behoud Sijsjesbergbos, in een brief aan de gemeenteraad.

Speelbos Sijsjesberg is inmiddels een langslepend dossier in Huizen. De gemeente en het Goois Natuurreservaat vinden al acht jaar de locatie achter het beende Huizer buitenbad dé meest geschikte plek daarvoor. Recent onderzoek van extern adviesbureau Twijnstra Gudde ondersteunt die lezing.  

Maar de buurt is het compleet oneens met de keuze voor het natuurgebied achter het zwembad. Omwonenden vrezen een enorme toename van overlast, maar vonden vooral dat Huizen en het GNR de keuze voor deze plek niet goed onderbouwd hadden.  

Ze stapten eerder al naar de Raad van State. De hoogste bestuursrechter stelde de buurtbewoners deels in het gelijk: Huizen moest inderdaad beter aantonen waarom dit stuk natuur nou de beste plek is in Huizen voor het gewenste speelbos.

Twaalf plekken

Na een onderzoek van de gemeente, en een onderzoek van de buurt zelf (daar kwam de Sijsjesberg als derde beste locatie uit de bus) is onlangs ook door Twijnstra Gudde een onderzoek gedaan. Het bureau heeft twaalf plekken onder de loep genomen met als eindresultaat dat de Sijsjesberg op nummer één staat.  

Met de resultaten van dat onderzoek in de hand is de locatiediscussie voor Huizen kennelijk gesloten, terwijl de buurt hier nog steeds vurig over in debat wil.

Omdat dit voor de wethouder een gepasseerd station lijkt, richten de buurtbewoners zich nu tot de politieke partijen. Er liggen ondertussen drie brieven met daarin zorgen over de gang van zaken en de opstelling van de wethouder op de deurmat van de politieke partijen.

Zo schrijft Van der Eijk dat belanghebbenden eigenlijk al de hele tijd slecht worden betrokken bij het maken van de keuzes. “Doordat dit in het verleden niet is gebeurd en nu weer niet ervaar ik het proces als meten met twee maten waarbij de gemeente blijkbaar alleen met onze belangen rekening wenst te houden als het om parkeren en geluid gaat”, is te lezen in zijn brief. 

Met hand en tand verdedigd

Een andere inwoner van Huizen heeft een advocaat in de arm genomen. In de brief van de raadsman staat dat Huizen en GNR een duidelijke voorkeur hebben voor de Sijsjesberg. Die locatie hebben beide met hand en tand verdedigd. Volgens de advocaat kan er geen sprake zijn van ‘maximale zorgvuldigheid en transparantie’.  

In het schrijven stelt de advocaat dat bewoners er klaar mee zijn en ervoor passen om nog negatieve energie, tijd en aandacht te besteden aan een gemeente die weinig waarde hecht aan hun mening. “Althans, niet voor wat betreft de locatiekeuze”, luidt de nuance.

De prullenbak

Wat zijn cliënt betreft moet het hele voorbereidingsproces opnieuw en kan het locatieonderzoek van het adviesbureau ‘linea recta de prullenbak in’.

Ondertussen gaat de wethouder door. Hij heeft het adviesbureau de opdracht gegeven om verder te gaan met het vervolgonderzoek voor parkeren en geluid. Als die resultaten bekend zijn, deelt de gemeente die met de politiek én bezwaarmakers. Daarnaast bereidt Huizen de voorlopige vergunning voor, ‘tenzij de resultaten van het vervolgonderzoek aanleiding geven voor een andere koers’, aldus Boom. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.