Huizen stevent af op ‘serieus financieel probleem’ voor onderwijshuisvesting

Door Pieter Witte

De gemeente Huizen kampt met een groot tekort op het gebied van onderwijshuisvesting. Dit bedrag kan oplopen tot 1,2 miljoen euro per jaar. Dat gaat de gemeente dus een ‘serieus probleem’ opleveren, aldus wethouder Roland Boom. Daarom is het nu alle hens aan dek om bezuinigingen te voorkomen en nee te moeten verkopen aan scholen die willen renoveren of verduurzamen. 

Het huidige huisvestingsplan voor scholen in Huizen loopt tot 2027, maar het klimaatakkoord dicteert dat er gezondere scholen moeten komen. Met een nieuwe wet op komst komt er meer verantwoordelijkheid legt bij de gemeente. Daar komen de wensenlijstjes van de Huizer schoolbesturen nog eens bij en dat terwijl Huizen nu al niet kan voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Dus moet er nu al een nieuw huisvestingsplan voor scholen komen, eentje die al vooruitkijkt tot aan 2050.

Nog een reden dat er een nieuw Integraal Huisvestingsplan, zoals dat officieel heet, moet komen, is dat scholen zich aan steeds strengere voorwaarden moeten houden. Denk daarbij aan luchtkwaliteit en duurzaamheid. En dat kost veel geld, zoveel zelfs dat de gemeente Huizen nu voorspelt niet aan de wettelijke huisvestingsverplichting te kunnen voldoen.

In het plan is berekend dat er structureel veel geld tekort zal komen. De komende drie jaar zal er nog tekort zijn van 48.000 euro per jaar. Maar vanaf 2027 gaat het bedrag echt omhoog en kan er sprake zijn van 1,2 miljoen euro per jaar. 

Piep

Het bedrag dat de gemeente dan tekort komt, zou eigenlijk geheim moeten zijn, ware het niet dat wethouder Boom zich versprak in de raadsvergadering. Schuldbewust trok hij daarna hij meteen zijn woorden terug en verving de geldsom door: ‘Piep’. 

Ondanks het dreigende grote tekort is de oplossing voor het probleem heel simpel, zo meende de wethouder. Boom legt de bal bij de gemeenteraad neer. “U gaat immers over het geld”, liet hij weten tijdens de politieke meeting. 

Lijstje

Het nieuwe huisvestingsplan is onder andere samen met de Huizer schoolbesturen opgesteld. De gemeente vindt alleen wel dat de wensen van de schoolbesturen de beschikbare financiële middelen overstijgen. Daarom is er, in samenspraak met de belanghebbenden, een prioriteitenlijstje aangelegd.

Bij dat lijstje is de wettelijke verplichting van de gemeente leidend. Daarna komen de ambities van de scholen aan de beurt. Wat volgt is een afweging tussen de wensen en de beschikbare financiën. 

Aanvraag afgewezen

Een slachtoffer van het geldtekort is al gevallen, want de gedeeltelijke bekostiging door de gemeente van het Technasium van de Huizermaat gaat niet door. De verbouwing van vorig jaar heeft 1,2 miljoen gekost en de school zou misschien de helft gefinancierd krijgen. Maar omdat de uitbreiding niet gebaseerd is op groei van het aantal leerlingen maar op een onderwijsconcept wijst de gemeente deze aanvraag af..

Vanwege het verwachte tekort en de bezuinigingen zullen de locaties van de Rehobothschool waarschijnlijk wel beschikbaar moeten blijven als tijdelijke onderwijshuisvesting. Deze locaties zijn volgens de gemeente goedkoop in te zetten en hebben nog ruimte op het plein voor eventuele noodlokalen. Zo kan de locatie in de Zenderwijk dienen als thuishaven van de islamitische school, die zich in Huizen wil gaan vestigen. 

Als het gaat om de locatie aan de Jan van Galenstraat dan moet woningbouwvereniging De Alliantie het er ook nog mee eens zijn, want daar zou de woningbouwvereniging aan de gang gaan met herontwikkeling. Woningen op de plek van onderwijs dus. Zo heeft ook de groei van woningen in Huizen eigenlijk te lijden onder de tekorten bij het onderwijs.

Afgeschreven

Het gebrek aan geld dwingt de gemeente ook tot verduurzaming van oude gebouwen in plaats van ze te slopen en er nieuwbouw voor in de plaats te zetten. Het lijkt erop dat er ‘goed geld naar kwaad geld’ zal gaan, zoals PvdA-raadslid Margot Leeuwin aangaf, omdat er allerlei tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals het verduurzamen van een afgeschreven schoolpand. 

De wethouder reageerde op Leeuwin door te zeggen dat de raad dan maar 1,2 miljoen euro, de geldsom die in de geheime stukken staat, structureel beschikbaar moest stellen. Dan kan hij alle wettelijke verplichtingen nakomen en dus de schoolgebouwen opknappen en aanpakken.

Lichtpuntjes

Er blijken nog wel een paar lichtpuntjes te zijn. Zo blijkt dat de financiering van het nieuwe wijkcentrum de Draaikom niet in gevaar komt en wie ook de bezuinigingsdans lijkt te ontspringen, is het nieuwe kindcentrum aan de Koers.

Dit centrum is ontstaan door de samenvoeging van De Tweemaster en Rehobothschool. Ondanks een ‘significant prijskaartje’ door de omvang van het project en door gestegen bouwprijzen, gaat de bouw gewoon door. De nieuwe locatie moet naar verwachting over drie jaar klaar zijn. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.