Huizen staat weer open voor hotelschip met asielzoekers in winter, maar eerst overleg met inwoners

Door Ingmar Meijer

Wat Huizen betreft meert er komende winterperiode opnieuw een hotelboot aan met asielzoekers, als het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) opnieuw een beroep doet op de gemeente. Ook de afgelopen keer is de opvang goed en vlekkeloos verlopen, zo blijkt uit de gemaakte evaluatie. Of het COA nu wel of niet een nieuw beroep doet op Huizen; de gemeente wil sowieso eerst in gesprek gaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over deze opvang. 

Door alvast met elkaar om de tafel te gaan zitten, wil Huizen ervoor zorgen dat zij goed voorbereid is. Huizers, ondernemers en vertegenwoordigers van allerlei instanties hebben dan de tijd gehad om suggesties mee te geven voor een mogelijk nieuwe opvangperiode. Daarnaast heeft de politiek al voorwaarden bepaald, zodat het duidelijk is voor het COA onder welke omstandigheden de boot welkom is van oktober tot april. 

Zomerse bijeenkomst

Nog voor de zomervakantie verzorgt de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden en ondernemers rondom de haven. Tijdens deze sessie kunnen de aanwezigen ideeën spuien. Daarna is de gemeente weer aan zet. Huizen gaat als dat nodig is de voorwaarden voor tijdelijke opvang aan te passen, waarna het mogelijk is om een zienswijze in te dienen.  

Op maandag 1 mei vertrok de lege MS Fortuna uit de Huizer haven. Alle bootgasten hadden toen al een andere plek gevonden in Nederland. Voor het tweede achtereenvolgende jaar was de Werkhaven de plek waar de Gooise gemeente asielzoekers opving. Het schip had er ruim een half jaar gelegen: van oktober 2022 tot mei.  

Van positief naar niet

Het COA had gehoopt dat de boot met zo’n 190 vluchtelingen erop langer zou kunnen blijven. Dat verzoek was ingediend. Hoewel het college van burgemeester en wethouders daar in eerste instantie positief tegenover stonden, zag de politiek verlenging toch niet zitten.  

Tekst gaat verder onder dit kader

Er kwam kritiek van omwonenden van de haven. Een langer verblijf van de boot met de asielzoekers was bijvoorbeeld tegen de gemaakte afspraken. Bewoners voelden zich door de mogelijke verlenging ‘belazerd’. Daarbij vreesde een aantal bewoners overlast van de bootgasten als het weer een stuk beter zou zijn.  

“Bij mooi weer zullen de asielzoekers evenals vorig jaar zeer waarschijnlijk weer eindeloos bellend in de speeltuintjes en de terrassen hangen. Dat is dodelijk voor de uitstraling van de hoogwaardige horeca die Huizen in dit gebied heeft zitten”, merkte een anonieme briefschrijver afgelopen maart op.  

Beveiliging

Vrees voor iets dat zou moeten komen, speelde mee in het ‘nee’ van de gemeenteraad, ook was een deel van de buurt wel degelijk positief over de asielzoekers. Dat beeld is ook steeds terug te lezen in de terugblik op de volle periode dat de Fortuna in de Huizer haven lag. Zo hebben zich gedurende het verblijf geen incidenten plaatsgevonden. Begin januari is de beveiliging op de kade stopgezet toen bleek dat dit niet nodig was. Beveiliging op het schip is wel tot het einde gebleven. 

Bij de zogeheten klankbordgroep was eveneens niets bekend over kritiek uit de buurt over de hotelboot. De betrokken inwoners, ondernemers, locatiemanagement van het schip en vertegenwoordigers van de gemeente, die één keer in de vier weken bijeenkwamen, keken op van de verstuurde brief. Zij hadden gehoopt dat de anonieme briefschrijver zich had gemeld bij hen. 

Klankbord wie?

Probleem was dat een deel van de buurt en raadsleden helemaal niet van het bestaan van deze klankbordgroep af wist. Mocht Huizen opnieuw een hotelboot verwelkomen dan moet de klankbordgroep beter bekend en bereikbaar zijn. Een eigen emailadres zou dat moeten bevorderen, is de gedachte. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.