Hoe één belletje lijkt te zorgen voor bebouwing van laatste lege veld in Hilversum

Door Ingmar Meijer

In de afgelopen decennia zijn ’talloze en kansloze’ ideeën de revue gepasseerd voor het Circusterrein, maar nu lijkt het er dan echt op dat er bebouwing komt op Hilversums laatste terrein. Alles begon vorig jaar met een telefoontje vanuit Den Haag. Dat is de kickstart geweest van de intentie om voor maximaal 15 jaar vierhonderd gestapelde flexwoningen neer te zetten op deze bekende braakliggende plek aan de Diependaalselaan. Zo wil Hilversum een snelle bijdrage leveren aan de woningnood.

Woonwethouder Karin Walters kreeg vorig jaar het bericht dat minister Hugo de Jonge haar zou gaan bellen. “Ik dacht: ‘Oh jee, wat heb ik verkeerd gedaan?'”, zei ze woensdagmiddag voordat ze namens de gemeente Hilversum haar handtekening zette onder de intentieovereenkomst. 

Uiteindelijk belde niet De Jonge, maar was het Jacos van Zelst, directeur versnelling woningbouw van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), die Walters aan de lijn kreeg. Hij stelde haar de vraag wat Hilversum al deed aan flexwoningen. En als de gemeente je een project had lopen, meld het vooral aan, want daar zijn landelijke regelingen voor.

Enorme woningnood

Met het neerzetten van tijdelijke woningen wil het ministerie samen met gemeenten en andere partners snel het hoofd bieden aan de enorme woningnood. Walters voelde zeker wel wat voor deze oproep en ging intern aan de slag. 

Natuurlijk was het al wel zo dat er alweer een idee was voor ontwikkeling van het Circusterrein. Op dit stuk gemeentelijke grond zou een mix van woningen, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten komen. Bijna twee jaar geleden heeft de gemeenteraad hier richtlijnen voor aangenomen.

“Als dit het laatste veld is wat je kan ontwikkelen dan moet daar ook alles op”, gaf Walters aan over het plan van het creëren van een gemengd gebied op het Circusterrein. Maar dat plan kan zoals vele eerder plannen weer de ijskast in. Het telefoontje van Van Zelst heeft ’t weer veranderd. Hilversum zet nu vol in op de komst van gestapelde flexwoningen. Volgens Walters is dat een Hilversumse primeur. 

Dat Hilversum pas over een fiks aantal jaren weer hoeft na te denken over een andere en waarschijnlijk definitieve inrichting van dit terrein komt niet slecht uit. Gezien de huidige omvangrijke projecten aan beide kanten van het station in het centrum en het Arenapark ligt daar nu alle focus op en die kan daar nu ook op blijven. De flexwoningen blijven uiterlijk 15 jaar staan en gaan daar naar een andere locatie.

Schoonmaak

Inmiddels houdt een projectleider zich bezig met de gewenste ontwikkeling op het Circusterrein. Zo is er een grondige schoonmaak geweest van het terrein, is er al een bodemonderzoek gedaan en zijn oplossingen gevonden voor andere praktische zaken, zoals storten van grond op het Circusterrein van andere locaties in Hilversum.

Ondertussen hebben de gemeente, de drie woningcorporaties (Gooi & Omstreken, Dudok Wonen en de Alliantie) en BZK de handen ineen geslagen. Zij hebben de intentie om hier vierhonderd betaalbare woningen te realiseren: 350 sociale huurwoningen en nog eens 50 middelduur.

Tekst gaat door onder de foto

Deze tijdelijke huizen, die volgens Walters volledig voldoen aan het Bouwbesluit, zijn bedoeld voor starters, mensen die in de knel zitten omdat ze net gescheiden zijn en ook zal hier een deel statushouders komen. “Het op korte termijn realiseren van een flink aantal betaalbare woningen zorgt ervoor dat de druk op de woningmarkt afneemt en voorziet in de behoefte van onze inwoners”, aldus de wethouder. 

Schoolvoorbeeld

Van Zelst roemde woensdag de Hilversumse daadkracht. “Wat doen we aan de woningnood? We moeten mensen echt een plekje geven en dan gaat het eigenlijk om dit soort plekken. Vierhonderd is echt een serieus aantal en het is heel goed dat de drie woningcorporaties hieraan meewerken. Eigenlijk is dit een mooi schoolvoorbeeld van hoe het zou kunnen”, meldde de directeur. 

Dan is de hoofdvraag: hoe snel is snel? Daar is nog geen antwoord op te geven. De vijf partijen hebben aangegeven hier te willen ontwikkelen en maken nu werk van een plan. Dat houdt onder meer in: het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, het maken van een ontwerp en een plan voor de aanleg van de openbare ruimte en nutsvoorzieningen. Uiteraard moet er ook nog een gesprek volgen met de omwonenden, die straks een tijdelijk nieuwe woonwijk voor de neus hebben.

Eerste maand van 2024

Aan het einde van dit jaar moeten de plannen zijn afgerond, zodat de Hilversumse politiek in de eerste maand van 2024 een besluit kan nemen over de vierhonderd flexwoningen en de investeringen die nodig zijn om de openbare ruimte op te knappen. Ondanks de goede bedoelingen kan het nog wel even duren voordat de bewoners de sleutel van hun flexwoning kunnen ontvangen.

Hilversum mag definitieve plannen voor het Circusterrein dan een aantal jaren parkeren, maar het is met het oog op verdere ontwikkeling wel nodig om goed na te denken over de infrastructuur die nu wordt aangebracht. Het zou kapitaalvernietiging zijn als over vijftien jaar bepaalde voorzieningen – voornamelijk in de grond – niet meer te gebruiken zijn of moeten worden afgeschreven, terwijl de wens nog altijd is om hier een gemengd gebied van te maken.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
T-Mobile: In heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.