Hilversumse politiek stelt vragen over rechtszaak van Goois Natuurreservaat tegen toekomstige Huizer woontoren

Door Pieter Witte

In de Hilversumse politiek zijn vragen gesteld door PvdA en D66 over de rechtszaak die Goois Natuurreservaat (GNR) heeft aangespannen tegen de verleende vergunning om in Huizen aan de Driftweg een woontoren te bouwen. Beide partijen vinden het niet wenselijk dat een partij als GNR, waar overheden in participeren, een rechtszaak tegen de overheid aanspant. Stichting Naardereng, die ook procedeert tegen de toren, denkt daar anders over.

In Huizen is er veel te doen om de woontoren die gebouwd moet gaan worden aan de Driftweg. Zowel omwonenden als GNR en zelfs de provincie zijn tegenstanders van de voorgenomen bouw. De vergunning is afgegeven door gemeente Gooise Meren die aangeeft dat alle procedures goed doorlopen zijn en dat de bouw past binnen het geldende bestemmingsplan.

Tegenstanders van de toren hebben zich onder andere verenigd in de Stichting Naardereng. Deze stichting en het GNR zijn in beroep gegaan tegen de opnieuw verleende vergunning.

Zorgen van PvdA en D66 Hilversum

De Hilversumse fracties van PvdA en D66 hebben nu bij monde van Jacqueline Kalk en Jarno Deen vragen gesteld aan het college over het feit dat GNR, waar de gemeente Hilversum mede in participeert, een rechtszaak tegen de overheid aanspant.

“Als PvdA zijn wij niet tegen woningbouw”, geeft Kalk aan. Volgens haar moet er goed beargumenteert worden waarom een bestemmingsplan zou moeten wijzigen. In dit geval zouden alle procedures goed doorlopen zijn en is er volgens Kalk dan ook geen reden om de bouw tegen te houden. De reden dat zij vanuit Hilversum zich hier druk om maakt, is vanwege het feit dat zowel PvdA als D66 bezorgd zijn dat GNR ook rechtszaken tegen Hilversum zou kunnen gaan aanspannen.

Jarno Deen geeft in dit geval het voorbeeld van het Arenapark in Hilversum. Van D66 had op die plek wel hoger gebouwd mogen worden, maar dat had risicovol kunnen zijn als GNR daar bezwaar tegen zou maken, omdat Arenapark naast een natuurgebied ligt.

In Huizen zou de toren niet naast maar in het natuurgebied komen. Deen geeft aan dat hij denkt dat de woontoren de biodiversiteit en natuurwaarden niet aantast, maar geeft tegelijkertijd toe “niet alle ins en outs in Huizen te kennen”.

Beschermen van natuur

Victor Nijenhuis van de stichting Naardereng laat op persoonlijke titel weten dat uit de rechtszaak duidelijk blijkt hoezeer de woontoren indruist tegen de kern van het bestemmingsplan, namelijk het beschermen van de natuur. Nijenhuis zegt dat het gebied niet voor niets een onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland, de zogeheten NNN-gebieden. 

De PvdA en D66 in de gemeente Gooise Meren zijn volgens de stichting beslist geen voorstander van de woontoren. Naar de reden van het standpunt bij de Hilversumse partijen kan Nijenhuis dus slechts raden. Nijenhuis zegt: “Wij zijn verheugd dat GNR principes en het beschermen van de natuur belangrijker vindt dan geld. Daar is GNR ook voor opgericht”.

Rechtszaken

Jacqueline Kalk zegt dat zij uit de krant heeft moeten vernemen van de rechtszaak van GNR. Zij had het prettiger gevonden als er enige vorm van overleg zou zijn geweest. Kalk is voornamelijk bezorgd over eventuele rechtszaken tegen de gemeente Hilversum.

GNR is een zelfstandige stichting maar waar wel veel gemeenten in participeren. Als het gaat om toekomstige bouwplannen wil Kalk dus nu eigenlijk weten hoe de gemeente Hilversum, ook participant van GNR, daarmee om denkt te moeten gaan. Volgens haar vereist bouwen in en rond natuurgebieden in `t Gooi in elk geval ‘creativiteit’ van alle betrokkenen.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.