Hilversums ziekenhuis in financiële nood, leveranciers gevraagd prijs niet te verhogen

Door Pieter Witte

Ziekenhuis Tergooi verkeert financieel in zwaar weer. Door stijgende kosten en tegenvallende inkomsten moet het ziekenhuis flink bezuinigen. De toegenomen kosten komen onder meer door een rentestijging waardoor de recente nieuwbouw flink meer gekost heeft. 

Het Hilversumse ziekenhuis is gedwongen maatregelen te nemen om de ‘financiële continuïteit’ niet in gevaar te brengen. Het ziekenhuis is veel meer geld kwijt door andere arbeidsafspraken, maar ook door inflatie en gestegen kosten voor materialen. En de nieuwbouw drukt dus zwaar op de begroting: de rentestijgingen zorgen voor flink hogere kosten. 

De nasleep van het coronavirus, waarin veel personeelsleden waren uitgevallen door ziekte en waardoor er ook minder zorg geleverd kon worden, zorgden ook nog eens voor extra tegenvallers. Met name omdat niet alle kosten gedekt werden door de verzekering.

Verzoek aan leveranciers

Daarom heeft het ziekenhuis bij monde van voorzitter Wolter Odding aan tweehonderd leveranciers laten weten dat er komend jaar geen prijsstijgingen geaccepteerd kunnen worden. En met zoveel woorden wordt eigenlijk ook gevraagd om, als dat kan, prijzen zelfs te verlagen.

Odding laat in de brief weten dat Tergooi ‘er alles aan doet om de financiële gevolgen te beperken’. Zo schrijft hij dat de organisatie is aangepast, hoewel er niet bij wordt gezegd hoe. Ook moet het ziekenhuis efficiënter gaan werken. Hiervoor is zelfs een extern bureau ingeschakeld om processen te ‘stroomlijnen’.

Mochten leveranciers met het ziekenhuis zijn overeengekomen dat zij jaarlijks mogen indexeren, ofwel de prijzen verhogen, dan verzoekt de bestuurder met klem dit niet te doen voor het komend jaar. Wat de gevolgen zijn als een leverancier niet aan dit verzoek voldoet is nu nog niet duidelijk. Wel laat Odding weten open te staan voor voorstellen van leveranciers die zouden kunnen bijdragen aan een ‘lager prijsniveau’.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.