Hilversum wil praten met Wijdemeren over fusie. Maar eerst eigen wensen in kaart brengen.

Door Erik Bootsman

Hilversum wil gaan praten met de gemeente Wijdemeren over een mogelijke fusie. Het college van Burgemeester en Wethouders in Hilversum staat open voor een verkennend gesprek en vraagt de gemeenteraad van Hilversum om een duidelijke opdracht en kaders mee te geven aan het college om deze verkennende gesprekken goed te kunnen voeren. Dit laat de gemeente Hilversum vanmiddag in een persbericht weten.

De gemeente Hilversum gaat met de gemeente Wijdemeren praten over een mogelijke fusie. In deze laatste gemeente staan ze open voor een verkennend gesprek. De Hilversumse raad moet wel met een duidelijke opdracht komen en kaders mee geven aan de bestuurders om deze verkennende gesprekken goed te kunnen voeren.

Omdat het onafwendbaar is dat Wijdemeren moet fuseren, is de gemeente op zoek naar een fusiepartner. De verkennende gesprekken daarvoor zijn met een aantal gemeenten maar Hilversum heeft laten weten als eerste in het rijtje voor te komen. De gemeenten Gooise Meren en Stichtse Vecht zijn wellicht later aan de beurt.

Voor Hilversum is het geen noodzaak om te fuseren maar die nood bij de buren wordt wel onderkend. Wijdemeren is van groot belang voor `t Gooi en Hilversum is een ‘centrumgemeente’ van de regio. Daarom vindt Hilversum dat het als gemeente niet kan ontbreken in de verkenningsfase van Wijdemeren. Burgemeester Gerhard van den Top en wethouder Karin Walters het voortouw in deze verkennende gesprekken.

Op verkenning

Belangrijk is in elk geval dat inwoners van Hilversum goed betrokken worden en dat zaken goed uitgezocht worden. Desondanks gaat de gemeente niet direct een bepaald standpunt innemen: eerst is er de verkenningsfase tot halverwege volgend jaar. De resultaten van die verkenningsfase zullen worden voorgelegd aan de Hilversumse raad. En pas dan zal duidelijk worden of Hilversum aan een volgende ronde gesprekken en onderzoeken gaat deelnemen.

Mocht dat het geval zijn dan stelt de gemeenteraad opnieuw een ‘opdracht en kaders’ voor de onderzoeksfase vast. Pas na die laatste onderzoeksfase, die naar verwachting eind volgend jaar is afgerond, zal Hilversum kiezen om wel of niet te gaan fuseren.

Duidelijkheid vooraf

Om goed voorbereid en maar duidelijk te zijn er dus ‘kaders’, een soort basis waar de gesprekken aan moeten voldoen. Eén van de kaders is dat Hilversum alleen het gesprek aangaat over de ‘lichte herindeling’, ofwel de samenvoeging van de gemeenten, als de naam van de gemeente Hilversum gewoon blijft bestaan. Ook wordt er gevraagd om, als onderdeel van de verkenningsfase, een brede peiling onder Hilversumse inwoners en ondernemers te doen. En minstens zo belangrijk is het om de financiële effecten in kaart te brengen.

Als de Hilversumse raad er binnenkort een ei over heeft gelegd en alle wensen en richtlijnen voor de gesprekken bekend zijn, moet het mogelijk zijn om in het begin van het volgende jaar te starten met het eerste verkennende gesprek met Wijdemeren.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.