Hilversum stelt eindelijk paal en perk aan aantal deelscooters: maximaal 200

Door Ingmar Meijer

In Hilversum is ruimte voor maximaal tweehonderd deelscooters. Voor uiterlijk twee bedrijven ligt er een vergunning van twee jaar klaar die beide honderd e-scooters mogen plaatsen. Na dik twee jaar zijn in Hilversum eindelijk normen en voorwaarden vastgelegd in een vergunningenstelsel. Vanaf 1 mei zouden deze nieuwe regels in moeten gaan.  

Doordat Hilversum geen regels had voor aanbieders van deelvervoer kon de gemeente feitelijk aan niemand nee verkopen. Twee zomers terug dreigden daardoor drie bedrijven e-scooters neer te zetten in Hilversum. Go Sharing was er al en Check en Felyx hadden hun komst ook aangekondigd. Hierdoor zouden er 300 deelscooters komen te staan.  

Uiteindelijk kreeg het allemaal niet zo’n vaart. Felyx kwam uiteindelijk helemaal niet. Go Sharing trok zich eind 2022 zelf terug, omdat deze vorm van deelvervoer niet rendabel genoeg was. Er werd te weinig gebruik gemaakt van hun voertuigen. Daardoor zijn alleen de wit-paarse scooters van Check er nog in Hilversum.  

Zeggenschap

Ondanks deze marktwerking is de gemeente de afgelopen twee jaar toch doorgegaan met het maken van regels, zodat Hilversum wel degelijk iets te zeggen heeft over het aantal aanbieders en het aantal deelscooters. Tevens kan de gemeente nu ‘sturen op de kwaliteit van de leefomgeving’.

Ofwel: waar mag wel en niet worden geparkeerd om overlast te voorkomen en als de aanbieders zich niet aan de voorwaarden houden, dan zitten daar consequenties aan vast. Met als zwaarste straf het intrekken van de vergunning.  

Hilversum heeft de regels beperkt tot alleen deelscooters. Dat komt omdat er op deelauto’s na nog geen andere vormen van deelvervoer zijn, zoals elektrische stepjes. Wel zegt de gemeente te streven naar ‘een zo’n breed mogelijk aanbod te realiseren’. Er lijkt meer in vat te zitten. Vanuit de regio Gooi en Vechtstreek kijken de bestuurders al naar de mogelijkheden van een deelfietssysteem. 

Minder auto’s

Meer elektrisch deelvervoer past goed bij de visie van de gemeente. Steeds meer Hilversummers en bezoekers moeten de auto laten staan als zij van en naar het centrum willen. Dat moet ervoor zorgen dat het minder druk wordt in ‘het dorp’ en tevens komt dit de luchtkwaliteit ten goede. 

Het grootste probleem met de deelscooters is dat de gebruikers ze overal en nergens stallen. Dat leidt tot nogal wat ergernis, maar ook tot gevaarlijke situaties. Dit is en blijft een hard te tackelen euvel. Coalitiepartijen CDA en Hart voor Hilversum hebben op 16 februari opnieuw vragen gesteld over het parkeergedrag van diverse deelscooterberijders. 

Zeven pagina’s

In het zeven pagina’s tellende ‘Nadere regels deelscooters’ heeft de gemeente dan ook duidelijke voorwaarden opgeschreven. Zo moet de vergunninghouder bijvoorbeeld zelf maatregelen nemen om hinderlijk of foutief geparkeerde voertuigen te voorkomen. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat 90 procent van alle voertuigen, die toch verkeerd geparkeerd staan, als de bliksem worden weggehaald. 

Als het gaat om een gevaarlijke situatie dan moet de e-scooter binnen zes uur weg zijn. Gaat het om een onjuist gestald voertuig dan is de termijn twaalf uur en gaat het om hinderlijk parkeren dan heeft de aanbieder een dag de tijd. Ook moet 90 procent van de defecte scooters binnen een halve dag zijn verwijderd. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile): in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.