Hilversum gaat op drie kleinere locaties 360 vluchtelingen opvangen, plekken nog onbekend

Door Ingmar Meijer

Hilversum gaat niet op één grote, maar op drie kleinere locaties zeker 360 vluchtelingen opvangen. Het gaat om opvang voor meerdere jaren. Waar en wanneer deze vluchtelingen onderdak krijgen, is absoluut nog niet bekend, zo bezweert verantwoordelijk wethouder Bart Heller. Zodra de nieuwkomers in Hilversum komen moeten zij zich meteen onderdompelen in de samenleving. “We hebben unaniem gehoord: pak ze vanaf dag één beet”, aldus de bestuurder. 

Hilversum heeft voor de zomer met bewoners gesproken over hoe de gemeente de vluchtelingen het beste kan opvangen. Er werden al met al twintig gesprekken gevoerd waar Hilversummers hun ideeën, zorgen en meningen konden uiten. Al deze input ging mee naar het raadhuis en zou gaan dienen als basis van het nieuwe asielbeleid.

Spreiding

Hilversummers hebben duidelijk aangegeven dat ze liever een paar kleinere opvangplekken hebben in plaats van één grote. Dat laatste was in eerste instantie wel de gedachte van burgemeester en wethouders. Nu is het de bedoeling om drie gelijkwaardige locaties, verspreid over de gemeente, te vinden. Volgens de gemeente moeten deze in ‘wijken komen die dat, eventueel met hulp, kunnen dragen en en zo mogelijk qua faciliteiten een bijdrage aan de wijk leveren’.

Welke plekken dat zouden moeten zijn, is nog niet bekend. “We hebben geen locaties op het oog en we hebben ook geen lijst klaar liggen”, zegt Heller. De zoektocht naar geschikte plekken, waar de vluchtelingen vijf, tien jaar of nog langer moeten kunnen verblijven, gaat lastig worden. Dat realiseert Heller zich goed, ook al heeft de gemeente nu goed in beeld wat de wensen van de samenleving zijn. .

Ander belangrijk uitgangspunt van het beleid is dat de opvanglocaties benaderbare plekken moeten zijn. Het moet geen centrum zijn met een hek eromheen, zoals dat voorheen het geval was bij Crailo. Juist om interactie tussen vluchtelingen en de buurt op gang te krijgen moeten de opvanglocaties plekken van ontmoeting zijn. 

Tekst gaat door onder de foto.

Geen veiligelanders

Hilversum houdt al maanden rekening met de opvang van 360 extra vluchtelingen. Duidelijk is wel dat dit geen ‘veiligelanders’ zullen zijn. De mensen die Hilversum gaat opvangen zijn ingeschreven bij het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarnaast is aangegeven dat hier een mix naartoe komt: mannen, vrouwen en kinderen. 

De bereidheid om vluchtelingen op te vangen is best groot in Hilversum. Maar daar stelt de Hilversummer wel een aantal duidelijke voorwaarden aan. Zo moeten de vluchtelingen vanaf het allereerste moment meedoen aan de Hilversumse samenleving. 

Direct integreren

Direct integreren is een vereiste, die de deelnemers aan de gesprekken hebben uitgesproken. Het is essentieel dat de nieuwkomers snel de taal leren. Daarnaast moeten zij kunnen studeren, werken of zich bijvoorbeeld als vrijwilliger in kunnen zetten. De angst is dat als zij geen zinvolle dagbesteding hebben dat de verveling toeslaat, wat leidt tot overlast voor de omgeving. 

Deze wens vraagt ook een actieve houding van de samenleving zelf. Er moet aanbod zijn voor de vluchtelingen, zodat zij vrijwilligerswerk kunnen doen bij bijvoorbeeld een sportclub of werk kunnen vinden. Gezien het tekort aan personeel in veel branches en de altijd grote roep om extra handjes bij verenigingen is er zeker veel mogelijk, meent Heller. 

Juist omdat Hilversum zoveel investeert in deze vluchtelingen en ook van hen vraagt om zo snel mogelijk te integreren, wil de gemeente dat zij hier ook blijven als zij een status krijgen. “Wij willen dat de kinderen hier bijvoorbeeld op de voetbalclub kunnen blijven en hun ouders nog steeds in het wijkcentrum kunnen blijven werken als vrijwilliger”, luiden de voorbeelden van de wethouder. Om dit te realiseren moet hij nog wel in overleg met het COA.

Hilversum kiest voor extra opvang van asielzoekers in plaats van statushouders en omdat deze opvang niet plaats vindt in woningen, moet er geen grotere druk ontstaan op de lokale woningmarkt. Volgens Heller is de absoluut grootste zorg dat het voor Hilversummers nog moeilijker wordt om aan een huis te komen als de gemeente meer vluchtelingen onderdak biedt.

Leeg grasveld

Dat is nu niet het geval, want Hilversum regelt hiervoor speciaal ingerichte locaties, luidt de redenatie. Opvang kan bijvoorbeeld in een bestaand gebouw gebeuren, maar ook op een leeg grasveld waar woonunits op te zetten zijn.

De zoektocht naar locaties begint pas als de gemeenteraad akkoord gaat met het asielbeleid. Begin december moet de politiek hierover beslissen. Zodra het politieke groene licht is gegeven, gaat het college aan de slag. Heller verwacht overigens geen snelle opening van één of meerdere plekken. Er zijn nog geen locaties in beeld. Hilversum wil brede en goede inspraak hebben van de omwonenden en ook het COA heeft nog een vinger in de opvangmelk te brokkelen. Na lang doorvragen zegt hij dat op z’n vroegst na de zomer extra langdurige opvang geregeld kan zijn. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.