Het Naardermeer moet natter; de eerste nieuwe sloten zijn gegraven

Door Pieter Witte

Het Naardermeer en de gebieden eromheen moeten beter water vasthouden. Het grondwater loopt nu nog te snel weg en dat is niet goed voor de natuur in het gebied. Daarom nemen de provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en Natuurmonumenten flinke maatregelen. Bij de Hilversumse Bovenmeent worden de eerste sloten en greppels gegraven, maar daar blijft het niet bij. 

Bij het oudste natuurgebied van Nederland, het Naardermeer sijpelt kostbaar water weg naar lager gelegen gebieden. Ons schone grondwater, wat afkomstig is van de Utrechtse Heuvelrug, stroomt te snel weg uit het Naardermeer.

Hierdoor droogt het gebied op en dreigen plantensoorten en dieren te verdwijnen. Graaf- en andere machines zijn nu gestart bij de Hilversumse Bovenmeent om het hele gebied nat te houden door het inrichten van een speciale bufferzone.

Bufferzone

Omdat water wegstroomt vanaf Hilversum, wat op een heuvel ligt, naar de lager gelegen polders is de directe omgeving rondom het Naardermeer niet nat genoeg. De bufferzones die dus nu worden ingericht bij ‘de schil’ van het natuurgebied moeten de boel natter maken en zijn bedoeld om het water langer vast te houden.

Deze schil wordt gevormd door de Keverdijkse Overscheense polder, het Naardermeer-Oost en het Voormeer, de Hilversumse Bovenmeent, de Nieuwe Keverdijkse Polder Noord en – Zuid en de Zuidpolder.

Tot en met eind 2025 wordt er in drie gedeeltes aan het hele project gewerkt. Net na het broedseizoen in juli is de eerste fase gestart. De bestaande slootjes in Naardermeer-Oost zullen worden uitgebaggerd en een aantal keerschotten, dit zijn constructies om water tegen te houden, zullen worden verwijderd. De diverse stuwtjes en keerschotten in de sloten worden aangepast, omdat er binnenkort een nieuw en flexibel waterpeil zal zijn.

Water mag stijgen

Bij deze bufferzones mag het water namelijk op een natuurlijk manier stijgen als het bijvoorbeeld hevig heeft geregend. Het waterpeil in het Naardermeer zal niet kunstmatig worden verhoogd.

Ook komt er meer ruimte voor uitgestrekte rietvelden, waardoor een rietlandschap kan ontstaan. Dit zorgt voor betere waterkwaliteit en geeft meer leefruimte voor specifieke vogels als de purperreiger en – als die terug wil keren naar het gebied – de grote karekiet. Maar ook vogels als de snor en het baardmannetje leven er graag. Niet alleen voor vogels maar ook voor dieren als otters en reeën is het Naardermeer een belangrijke plek om voedsel te vinden.

Tweede en derde fase

Momenteel worden in de gebieden Keverdijkse Polder-Noord en -Zuid al de voorbereidingen getroffen voor het werk in de tweede fase van het project. In het najaar van 2024 wordt daarmee begonnen. De laatste werkzaamheden, in de Zuidpolder en de Keverdijkse Overscheense Polder, staan voor het najaar van 2025 op de agenda.

Het gebied blijft een open landschap met grasland en begrazing door vee. Maar met de ruimte die nu wordt gecreëerd voor water en riet, worden zowel het Naardermeer als de vele diersoorten die er leven behouden voor de toekomst.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.