Groot onderzoek naar verbeterkansen voor Gooise natuur op komst

Door Pieter Witte

Er komt een groot onderzoek aan naar de verbeterkansen voor de Gooise natuur en wordt uitgevoerd door de provincie. Het onderzoek moet aantonen wat er gedaan kan worden om bijzondere plant- en diersoorten meer kansen te geven in de lager geleden delen van de regio. 

Het Gooi en de naastgelegen Vechtstreek zijn eigenlijk uitlopers van de Utrechtse Heuvelrug. Een in de ijstijd gevormde stuwwal. Omdat de Gooise gebieden lager liggen, komt er aan de zijkanten van de ‘rug’ kwelwater naar boven: kalkrijk grondwater.

Bijzondere plantensoorten

Verschillende, vaak bijzondere, plantensoorten zijn afhankelijk van dat kwelwater, maar ook veel dieren leven in die gebieden. Het onderzoek moet aantonen hoe de situatie voor plant en dier verbeterd kan worden. 

De provincie onderzoekt samen met een heel aantal andere organisaties, waaronder Goois Natuurreservaat, de kansen om natuur te ontwikkelen en te versterken. Een aantal onderzoeksgebieden liggen binnen Natura 2000. Dat is het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden en waar al redelijk veel kennis van is.

Natura 2000 en daarbuiten

Daarom ligt ook een groot deel van het gekozen onderzoeksgebied buiten die gebieden. Daar ontbreekt nu nog de nodige kennis en de verwachting is ook dat daar veel kansen liggen voor verbetering van de flora en fauna.

De flanken van de Utrechtse Heuvelrug zijn dus de laaggelegen delen van de Gooi en Vechtstreek waar het kwelwater omhoog kan komen. Waar dat precies is, wordt nu in kaart gebracht.

Ook zijn er peilbuizen in de grond gestopt om een beter beeld te krijgen van het grondwatersysteem. Binnenkort volgt dan ook nog een aanvullend onderzoek van een jaar naar de bodemgesteldheid en de plantengroei in deze bijzondere gebieden.

Het onderzoek wordt naar verwachting volgend jaar zomer afgerond. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.