GooiTV Media Hub

In Derde Termijn over cultuur en financiën. 21-04-2021

In ‘In Derde Termijn’ (14e jrg afl 13) wordt stilgestaan bij het culturele beleid in deze regio Gooi en Vechtstreek en de lastige financiële positie waarin culturele instellingen verkeren. Presentatie: Ruud BochardtShow More
1 of 85 Next