Gooise Meren doet nog maanden over beoordelen geheime stukken Muider nieuwbouwwijk

Door Sjoerd Stoop

Het gaat nog maanden duren voordat de gemeente Gooise Meren een besluit neemt over of de geheime stukken over de bouw van de Muider nieuwbouwwijk De Krijgsman openbaar mogen worden. Dat laat de advocaat van de gemeente weten aan de Raad van State. De stukken zijn al jaren geheim, NH probeert de stukken al sinds die tijd boven water te krijgen. 

De Raad van State oordeelde een maand geleden dat de gemeente Gooise Meren haar werk opnieuw moet doen en steviger moet beargumenteren waarom de geheime stukken ook de komende tijd geheim moeten blijven. 

De gemeente Gooise Meren kreeg daar zes weken de tijd voor van de Raad van State, een termijn die over pakweg twee weken verloopt. De gemeente geeft nu aan de termijn niet te halen en stelt dat het nog enkele maanden duurt voordat het een vernieuwd besluit neemt. 

Na het zomerreces

Als reden wordt het zomerreces genoemd, de vakantie voor het gemeentebestuur. Burgemeester en wethouders doen begin juli wel een voorstel aan de raad om de geheimhouding opnieuw te bekrachtigen, maar daar kan de gemeenteraad pas maanden later een besluit op nemen. Dat gebeurt naar verwachting pas eind september. 

Geheime stukken

NH probeert de geheime stukken al jaren openbaar te krijgen. De pijlen zijn vooral gericht op geheime delen van de vaststellingsovereenkomst, het document met afspraken waarmee destijds een akkoord werd bereikt over de bouw van de woonwijk. 

De verwachting is dat in die geheime delen meer staat over de schimmige afspraken die destijds gemaakt zijn over de bouw van de nieuwbouwwijk. 

Mega schadeclaim

De komst van de nieuwbouwwijk had destijds grote consequenties voor het kleine Muiden. Het zorgde er niet alleen voor dat onder meer de lokale sportclub en het volkstuinencomplex noodgedwongen plaats moesten maken en verhuizen, maar ook dat Muiden een tijd lang een flinke schadeclaim van 370 miljoen euro boven het hoofd hing, waardoor het op papier failliet was.

De schadeclaim van destijds is nog altijd de grootste in de Nederlandse geschiedenis en ging pas van tafel toen de deels geheime afspraken werden gemaakt. 

Onder oude Muiders leven nog altijd heel veel onbeantwoorde vragen en heerst woede over de totstandkoming van de plannen. Door de komst van de nieuwbouwijk verdubbelde Muiden qua omvang en qua inwoneraantal. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.