Gooise ‘doorstroommakelaar’ blijkt vooral goed gezicht te zijn van woningcorporatie

Door Ingmar Meijer

Of de Gooise wooncoaches hebben kunnen helpen om meer mensen te laten doorstromen op de woningmarkt is niet hard te maken, maar deze ‘doorstroommakelaar’ is wel degelijk gewenst. Dat is de conclusie na een evaluatie. Niet alleen kan de wooncoach de huurders op diverse vlakken helpen of van informatie voorzien een belangrijk voordeel is dat zij de woningcorporatie ‘een gezicht’ geven aan huurders die zij normaliter niet of nauwelijks spreken. 

In 2019 totaal telde ’t Gooi meer dan 9.700 sociale huurwoningen met daarin één of meerdere huurders van 65 jaar en ouder. Over de hele linie zijn bij 9.100 adressen de wooncoaches per brief onder de aandacht gebracht. Zo’n zeshonderd woningen zijn niet aangeschreven. Dat heeft te maken dat bepaalde complexen op de nominatie stonden voor renovatie of verbetering.

Uit de regionale cijfers blijkt dat de wooncoaches 549 gesprekken hebben gehad, meestal na aanleiding van de brief. De rekensom leert net dat net iets meer dan 6 procent van alle aangeschreven 65-plussers gereageerd heeft. In de periode na corona, die niet binnen de evaluatie valt, zijn er nog eens 149 gesprekken gevoerd. Daarmee komt het aantal ongeveer op zevenhonderd uit. 

Moeilijk vast te stellen

Uit het rapport blijkt dat er 146 verhuizingen zijn geweest onder de mensen die met een wooncoach hebben gesproken. Maar het is moeilijk vast te stellen in hoeverre het wooncoachgesprek daar een duidelijke stempel op heeft kunnen drukken. Dat komt doordat de ontvangst van de sleutels van de nieuwe woning gemiddeld een jaar na het onderhoud met de ‘doorstroommakelaar’ was.

Het vinden van een passende woning voor ouderen biedt veel voordelen. Vaak wonen zij al heel lang in groot huis; een eengezinswoning met inmiddels de kinderen al uit huis. Dat leidt tot scheefgroei. Veel 65-plussers willen best verhuizen en kleiner gaan wonen, maar het is moeilijk om een andere woning te vinden. De meesten willen in de eigen buurt blijven wonen en zeker niet nog eens duurder uit zijn. In de huidige woningmarkt is dat een crime, al zijn de Gooise gemeenten wel bezig om meer woningen voor doelgroepen, waaronder senioren, te gaan bouwen. 

Maar een wooncoach is meer dan een persoon die 65-plussers op weg helpt bij een woning die past bij de huurder. Juist omdat de samenleving er meer op ingericht is dat mensen langer zelfstandig in hun woning blijven, helpt de coach eveneens bij het vinden van aanpassingen aan het huis of de benodigde hulp en zorg.

In ’t Gooi gebeurt dit al sinds 2017. De gemeente Huizen had de primeur. Een jaar later volgde Hilversum. In 2019 is het project Wooncoach door de hele regio ingevoerd. Naast de twee bovengenoemde gemeenten gaat het dan om Gooise Meren, Blaricum, Eemnes, Laren, Wijdemeren en Weesp. Tijdens de coronaperiode is dit project stil komen te liggen, vooral omdat het niet mogelijk was om huisbezoeken te doen.

Zelfsturend

Hoewel de doorstroming over de jaren heen niet tot grote aantallen heeft geleid, gaat het project in de regio wel gewoon door. Voorheen waren de coaches van een bepaalde woningcorporatie, maar zet de Regio zogeheten zelfsturende corporatie-overstijgende teams in.

Het project Wooncoach heeft namelijk veel meerwaarde is de redenatie. Een van die duidelijke plussen is dat de coach bij huurders, die vaak al heel lang in dezelfde woning zitten, over de vloer komt. Zij zijn het gezicht van de corporatie, leveren maatwerk af aan de huurders en kunnen tevens als vraagbaak dienen over kwesties met de verhurende partij. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile): in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.