Getouwtrek om kosten golfbaan Naarderbos: Gooise Meren stapt naar rechter

Door Sjoerd Stoop

Gooise Meren stapt naar de rechter om golfbaaneigenaar Michael van de Kuit te dwingen achterstallige onderhoudskosten te betalen. Het gaat om kosten die de golfbaaneigenaar volgens afspraak zou moeten betalen voor het gebruik van het gebied, en wat hij al zes jaar weigert omdat hij het er niet mee eens is. 

Het bedrag waarover de discussie gaat is de afgelopen jaren opgelopen tot een slordige half miljoen euro. 

Golfbaan Naarderbos betaalde altijd volgens afspraak een bedrag aan ‘onderhoudskosten’ aan de gemeente Gooise Meren, als tegenprestatie voor het gebruik van het gebied van het Naarderbos. Het gaat om afspraken die al gemaakt waren voordat Nedstede – het bedrijf van ondernemer Michael van de Kuit – eigenaar was van de golfbaan. Toen Nedstede de golfbaan overnam, nam het ook alle betalingsverplichtingen over. 

Kosten voor gebruik gebied

Nedstede is het daar niet mee eens en stelt dat de exploitatieovereenkomst waar de afspraken in opgenomen staan niet volgens de regels is en daarom niet geldig mag zijn. 

Gooise Meren houdt wél vast aan de afspraken, maar heeft de kosten de afgelopen jaren op zich genomen om de gesprekken over het herstel en de verdere toekomst van de ondertussen verwaarloosde golfbaan een kans te geven. De gesprekken zitten de laatste tijd muurvast, waardoor Gooise Meren nu wil dat Nedstede volgens afspraak zelf weer gaat betalen. 

Gooise Meren stapt naar de rechter om een onafhankelijk oordeel te krijgen over het getouwtrek tussen beide partijen. De gemeente vindt dat Nedstede het bedrag moet blijven betalen. “De gemeente verlangt voor het gebruik van gemeentegrond door een ondernemer een redelijke tegenprestatie. Het staat de gemeente ook niet vrij om willekeurige ondernemers te bevoordelen met het gratis ter beschikking stellen van grond”, zo klinkt het.

Gesprekken over toekomst golfbaan

Los van de discussie over de onderhoudskosten, praten de gemeente Gooise Meren en het Nedstede van Michael van de Kuit al langer over de toekomst van de golfbaan. De gemeente noemt deze gesprekken ‘op zich constructief’, maar ze hebben nog niet tot resultaat geleid. 

Gooise Meren stelt dat het nog altijd wil dat de golfbaan heropend wordt en geeft aan dat de discussie over de kosten wat haar betreft ook los staat van de gesprekken over de toekomst van de baan en het gebied. De gemeenteraad stelde kortgeleden een nota vast waarin het voornemen is opgenomen de golfbaan te herstellen en een tweede clubhuis te bouwen. 

Oplossing buiten de rechtszaal

Dat de gemeente nu naar de rechter stapt, wil volgens haar niet zeggen dat de deur voor een regeling tussen de gemeente en Nedstede gesloten is. Het gemeentebestuur geeft aan bereid te blijven om de kwestie ‘op basis van realistische uitgangspunten’ buiten de rechtszaal op te lossen. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.