Fors meer subsidie in `t Gooi voor initiatieven ‘klimaatbestendige’ maatregelen

Door Pieter Witte

Om de Gooise dorpen klimaatbestendig te maken, deelt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht dit jaar fors meer geld uit dan vorig jaar. Toen bleek het enthousiasme voor ‘klimaatadaptieve maatregelen’ zo groot dat het subsidiepotje na een half jaar al leeg was. Om meer gezamenlijke acties te stimuleren en te zorgen dat het geld niet te snel op is, kunnen particulieren dit jaar alleen subsidie aanvragen als ze dat met drie huishoudens tegelijk doen.

Vorig jaar werd er minder geld beschikbaar gesteld dan afgelopen jaren. Dat had te maken met een andere verdeling van het subsidiegeld. Door de manier van verdelen van het geld was er voor particulieren 50.000 euro subsidie beschikbaar gesteld om bijvoorbeeld maatregelen te nemen als ‘tegels wippen’ in de tuin of om groene daken aan te leggen. Dat bedrag was na een half jaar op.

Ton meer

Het bedrag voor particulieren was een derde van de totale subsidiepot om de regio voor te bereiden op het veranderende klimaat en om de omgeving hierop aan te passen. In totaal was er vorig jaar dus 150.000 euro beschikbaar gesteld. Dit jaar gaat dat bedrag flink omhoog naar 250.000 euro. Ook dit keer is het geld bedoeld voor bijvoorbeeld het plaatsen van regentonnen, verwijderen van harde bovenlagen zodat het regenwater weg kan en ook weer voor het aanleggen van groene daken.

 

Maar ook scholen zouden bijvoorbeeld geld kunnen gebruiken om de schoolpleinen te vergroenen. En buurtverenigingen die voor betere afwatering willen zorgen door het aanleggen van wadi`s of winkeliersverenigingen die initiatieven nemen om hun winkelstraten droog te houden. De lijst met voorbeelden is best lang. Tot en met 2027 blijft elk jaar het totale subsidiebedrag staan op 250.000 euro.

Met z`n drieën 

De verandering dit jaar is dat particuliere huishoudens geen subsidie kunnen aanvragen. Je zult de buren moeten inschakelen en dan die van beide kanten, aangezien er vanaf minimaal drie huishoudens een financieel steuntje in de rug kan worden aangevraagd. Daarnaast kunnen diverse buurtinitiatieven maar ook verengingen van eigenaren (VVE’s), woningcorporaties en andere organisaties zonder winstoogmerk aanspraak maken op de klimaatsubsidie.

Om `t Gooi meer klimaatbestendig te maken en te zorgen dat we niet onderlopen, is steeds meer hulp van inwoners nodig. “We kunnen dit als waterschap niet alleen, daarom stellen we subsidie beschikbaar, zodat iedereen kan meehelpen”, zegt Sander Mager van het waterschap. Maar ook dit jaar geldt voor het geld ‘op is op’ dus aanvragers moeten er snel bij zijn.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.