Er valt nog veel te verbeteren, maar Huizers geven hun wijk wel een dikke voldoende

Verslag streekredactie NHGooi/GooiTV: Pieter Witte.

 

Bewoners van de Huizer wijk Huizermaat geven hun wijk een dikke voldoende. Belangrijke aandachtspunten zijn er wel: de verkeersveiligheid en daarmee samenhangend de zorgen over de veiligheid van fietsers. Daarnaast klonk er flink wat onvrede over het slecht onderhouden of zelfs verdwijnende groen. Dat bleek gisteren op een bewonersavond.

Nadat eind vorig jaar een peiling was gehouden onder de bewoners van de wijk Huizermaat, kwam naar voren dat de buurt een acht kreeg op het gebied van leefbaarheid. Een even hoog cijfer als voor de gemeente als geheel.

Toch bleek er een drietal zorgen de Huizers bezig te houden: de algemene verkeersveiligheid en de veiligheid voor fietsers als de snelle busverbinding die nu wordt aangelegd er eenmaal ligt. De derde klacht ging over het groen in de wijk, naast dat het groen vaak slecht onderhouden wordt, verdwijnt er ook steeds meer.

Kaarten kleuren

Hoog tijd om eens samen te kijken naar hoe het beter kan. Veel buurtgenoten deelden gisteravond hun zorgen en wensen voor de buurt met de burgemeester en de wethouders. 

Aan de hand van kaarten mochten buurtbewoners tekenen, schrijven of op andere manieren aangeven wat hun wensen voor de buurt zijn. Aan de tafel luisterden de burgemeester en de wethouders naar de bewoners om vervolgens het gesprek aan te gaan. 

Het algemene doel: de buurt verbeteren en nog leefbaarder te maken. In de zaal bleek een grote meerderheid meer dan dertig jaar in de Huizermaat te wonen. En het gedeelde sentiment was dat er veel groen uit de buurt verdwenen is. En wat er nog wel is, blijkt slecht of niet te zijn onderhouden. De bomenkap voor het HOV-traject, de snelle bus, heeft daarbij ook geen goed gedaan.

Pineut

Diezelfde snelle bus geeft de Huizers ook hoofdbrekens over de verkeersveiligheid. In elk geval één oversteekplaats krijgt een een andere plek en rotondes verdwijnen. De zorg bestaat dat fietsers en voetgangers minder goed de Huizermaatweg over kunnen steken en dat verkeer veel te hard zal rijden.

“De fietser is de pineut”, zegt een inwoner aan tafel met wethouder Boom. Maar volgens de bestuurder is een tunnel graven van anderhalf miljoen euro geen optie en een brug bouwen kan technisch ook niet.

Zo zijn er aan elke tafel wel onderwerpen ingetekend op de kaarten: van drugsdealers voor de deur tot een suggestie van fitnessapparatuur in de openbare ruimte. Het moest duidelijk ook geen ‘mopperavond’ zijn, was van tevoren verteld. En gelukkig bleek uit alle positieve aanbevelingen die deelnemers hadden, dat er van mopperen nauwelijks sprake was.

Niets doen is positief

Opmerkelijk was wel dat uit de peiling bleek dat 84 procent van de bewoners zich verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de wijk, maar 73 procent heeft het afgelopen jaar niets gedaan voor de leefbaarheid.

“Dat is ook niet zo gek”, zegt de woordvoerder van de gemeente. “De wijk krijgt een acht dus er valt niet heel veel te verbeteren”. Het is dus juist een positief signaal dat maar weinig mensen iets hoeven te doen voor hun wijk en dat de bereidheid er bij de meerderheid wel is.

Buurtpanel 

De volgende stap is de eventuele vorming van een buurtpanel. De presentator van de avond zegt daarover: “Het moet vanuit de bewoners komen. Het moet van u worden”.

Pas over een tijdje, als de resultaten van deze avond bekend zijn, zal ook blijken of er animo voor een actief buurtpanel is.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.