Criminaliteit daalt in Huizen, maar ‘cybercrime’ en huiselijk geweld zijn wel toegenomen

Door Pieter Witte

Het gaat de laatste jaren goed met de criminaliteit in Huizen, of liever gezegd: niet goed, want er is al jaren sprake van een dalende trend. Dit blijkt uit de cijfers van de politie die twee keer per jaar met de gemeente gedeeld worden. Wel valt op dat er meer sprake is van cybercrime en meer huiselijk geweld. 

Elk half jaar krijgt de gemeente Huizen de veiligheidscijfers vanuit de politie over de afgelopen zes maanden. Dit is een overzicht van de belangrijkste categorieën aangiften en meldingen.

De cijfers die nu bekend zijn, laten zien dat in Huizen het aantal aangiften met 10 procent gedaald is ten opzichte van vorig jaar. Daarmee doet Huizen het beter dan de regio in het algemeen, waar juist een stijging van 4 procent in de aangiften te zien was.

Huiselijk geweld neemt toe

Huiselijk geweld blijkt dus toegenomen, met liefst 44 procent. Al klinkt dat meer dan dat het is.

De gemeente geeft in een reactie aan dat ‘de stijging van negen naar dertien gevallen – in absolute aantallen – binnen de marges is. Er is dan ook geen verklaring voor deze stijging bij huiselijk geweld’.

Tekst gaat door onder de foto.

Ook cybercriminaliteit blijkt een vlucht te hebben genomen, een probleem dat in heel het land speelt.

Deze vorm van criminaliteit die zich richt op computers, denk aan hacken of DDoS-aanvallen, is fors toegenomen met 37 procent. Daarbij is opvallend dat dit sterk afwijkt van de trend die de regio laat zien, namelijk een daling van maar liefst 16 procent.

Hacken of oplichten

Cybercrime is iets anders dan gedigitaliseerde criminaliteit; de eerste gaat van computer tot computer. Bij de tweede vorm worden mensen opgelicht via internet of gaat het bijvoorbeeld om ‘exposen’, zonder toestemming van de ander (intiem) beeldmateriaal verspreiden of persoonsgegevens bekend maken via sociale media, meestal bedoeld om iemand te schande te maken.

In Huizen blijkt dat de gedigitaliseerde criminaliteit behoorlijk is afgenomen. De verklaring is waarschijnlijk dat mensen zich meer bewust zijn van deze vormen van criminaliteit. Er zijn de laatste jaren ook veel campagnes, door bijvoorbeeld banken en de overheid, om mensen voor te lichten over dit onderwerp.

Digitale politie

De toename van de cybercrime in Huizen zou verklaard kunnen worden doordat er meer politie inzet is voor dergelijke misdrijven. Sinds januari heeft de politie Gooi en Vechtstreek namelijk een heus cybercrimeteam dat zich alleen maar met ‘cyberzaken’ bezig houdt.

De gemeente vindt overigens dat de stijging van 19 naar 26 gevallen ‘in absolute aantallen nog een bescheiden stijging is’.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile): in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.