College Wijdemeren wil samen verder met Hilversum

Het college van Wijdemeren wil samen verder met Hilversum. De afgelopen maanden was de gemeente in gesprek met zowel Gooise Meren als Hilversum over mogelijk samengaan. In de ogen van het college is Hilversum uiteindelijk de meest geschikte partner. 

“Hilversum blijkt bereid te zijn, maar ook echt in staat te zijn om samen met Wijdemeren een mooie toekomst neer te zetten”, zo stelt Mark Verheijen, waarnemend burgemeester van Wijdemeren. 

“Hilversum biedt als sterke centrumstad de mogelijkheden om invulling te geven aan de door onze gemeenteraad geformuleerde uitgangspunten. Binnen de nieuwe, robuuste gemeente kunnen we de identiteit en het karakter van de dorpen verder versterken.”

Dat Hilversum de voorkeur geniet wil niet zeggen dat samengaan met de gemeente Gooise Meren gelijk uitgesloten is. Gooise Meren heeft zich wel degelijk aangemeld als mogelijke fusiepartner, maar heeft aangegeven maar 50 procent van de Wijdemeren aan te kunnen. Dat zou een splitsing van de gemeente Wijdemeren betekenen en die ziet hun college niet zitten.

Actief bij ontwerp betrokken

Maar met deze aankondiging is de fusie nog lang niet in kannen en krijgen. Zo moeten de gemeenteraden van zowel Wijdemeren, Hilversum en Gooise Meren de voorgenomen plannen nog wel goedkeuren. Bij alle drie de gemeenteraden staat het onderwerp gepland voor begin juli. 

In de maanden die daarop volgen, moet het zogenoemde herindelingsontwerp worden gemaakt. Hierin staat onder andere hoe de grenzen van de nieuwe gemeente moeten worden getekend, hoe de financiën worden geregeld en wat de effecten zijn voor het gemeentepersoneel. Zowel Wijdemeren als Hilversum stellen dat inwoners en ondernemers ‘actief worden betrokken’ bij het maken van dit ontwerp. 

Zware operatie

Wethouder Bart Heller van Hilversum benadrukt dat het samenvoegen van twee gemeenten een zware operatie kan zijn. “De naweeën ervan kunnen nog jaren worden gevoeld.” Toch is de hoop dat de inwoners er zo weinig mogelijk van zullen merken en op de lange termijn zelfs de voordelen ervan inzien.

“Ik hoop op lange termijn dat de inwoners van Wijdemeren zullen merken dat dienstverlening beter wordt. Dat we meer mogelijkheden hebben en dat de potentie van die plassen op bijvoorbeeld het gebied van toerisme beter wordt benut”, geeft Verheijen aan. 

Het ontwerp moet eind dit jaar af zijn, zodat de gemeenteraden hier eind 2025 over kunnen beslissen. Uiteindelijk moeten de fusie en de herindeling per 1 januari 2027 afgerond zijn. 

Moeilijk hoofd boven water

Het fuseren van de gemeente met een buurgemeente(n) zat er al veel langer aan te komen. Wijdemeren kan het hoofd steeds moeilijker boven water houden. Financieel stond het tot begin dit jaar onder toezicht van de provincie Noord-Holland, omdat de begroting niet sluitend was. Daarnaast lukt het steeds minder goed om te voldoen aan alle taken en opgaven die de landelijke overheid bij gemeenten neerlegt. Daarom besloot de gemeenteraad van Wijdemeren vorig jaar dat een fusie de beste optie is. 

Dus klopte Wijdemeren aan bij de buren. De afgelopen maanden waren er gesprekken gaande met het Utrechtse Stichtse Vecht en Noord-Hollandse Gooise Meren en Hilversum. Stichtse Vecht gaf na gesprekken aan niet te willen fuseren met Wijdemeren. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.