Buurtbewoners zien Huizer hondenstrand niet zitten: “Onwenselijke situatie”

Door Ingmar Meijer

Het idee van een hondenstrand in Huizen valt bij buurtbewoners niet in goede aarde. In twee brieven aan de politiek merkt een aantal bewoners van de nabijgelegen wijk op dat  zij geen voorstander zijn van dit initiatief van twee van hun plaatsgenoten. Mocht dit strandje er komen, vrezen zij een toename van verkeer en overlast. “Een onwenselijke situatie”, zo klinkt het.

“De mogelijke realisatie van een hondenstrand zal onherroepelijk leiden tot een aanzuigende werking vanuit andere buurten en wijken en daarmee tot een niet acceptabele verkeerstoename in ons kleine verkeersarme wijkje”, zo schrijft een bewoner van de Tuit in het schrijven. 

Extra verkeer

Volgens deze Huizer gaat dan ook de parkeerdruk ‘onevenredig omhoog’. De schrijver van de brief wijst de politiek erop dat hun wijkje slechts bereikbaar is via het Enkhuizerzand en de Gooise Kust. “Deze wegen zullen dan ook te maken krijgen met extra verkeer en dat terwijl het Enkhuizerzand al een busroute kent en binnenkort ook extra verkeer ter verwerken.”

Vorige maand spraken Monique van Genderen en Paul van Zomeren in bij de commissie. Het Huizer tweetal gaf een presentatie over hun idee van een hondenstrandje op de hoek van het Harderwijkerzand en het Muiderzand.

Nu is het zo dat in de periode van april en oktober het in Huizen niet is toegestaan om op de strandjes met de hond te komen. Volgens de initiatiefnemers is er juist wel behoefte aan een plek waar hondeneigenaren naartoe kunnen gaan om bijvoorbeeld een verkoelende plons te nemen als het warm is. Zo’n zeshonderd handtekeningen, die zij hebben opgehaald met een petitie, zijn volgens de twee het bewijs dat er behoefte is aan een hondenstrand in Huizen. 

Buurt weet van niets

Dat er een petitie is gehouden, is voor de omwonenden nieuws. In hun brieven is te lezen dat zij hier geen weet van hebben gehad totdat zij berichten lazen in de media. “Dus de initiatiefnemers wisten overduidelijk dat voor handtekeningen zij beter niet in de omgeving waar het omgaat, konden raadplegen”, is te lezen in één van de brieven aan wethouder Fleur van der Kleij. 

De realisatie van een hondenstrand leidt tot ‘een onwenselijke situatie’ voor de buurt. Meer mensen en commerciële uitlaatbedrijven zullen dan naar deze locatie komen. Naast meer verkeer en parkeerdruk menen de briefschrijvers dat er ook sprake zal zijn van meer vervuiling, overlast en onveiligheid.

“Het kustgebied tussen de aanloophaven en en het Harderwijkerzand maakt deel uit van een groene kuststrook en waarlangs de fietsroute Gooimeer loopt. Dit was altijd mooi begroeid, maar is door hondenbezitters platgetrapt en fietsers zijn in de positie te gast verplaatst door de loslopende honden. Met het uitzicht op het water houden wij regelmatig ons hart vast omtrent bijna ongelukken met honden, fietsers maar ook scooters en bromfietsen”, luidt de uitleg.

Akte uit 1995

Volgens een van de briefschrijvers kan het initiatief van een hondenstrand ook helemaal niet vals je naar de bestemmingsplannen van het Vierde Kwadrant en Bovenmaat kijkt. De andere scribent wijst op een akte van 1995, waarin is bepaald dat het uitzicht op het water en de groenstrook ongewijzigd zouden blijven. “Ongetwijfeld zal dit bij de gemeente bekend zijn.”

Het onderwerp van een hondenstrand blijft in ieder geval op de politieke agenda staan. Naast twee ingezonden brieven komen de heren Alberts en Van den Berg dinsdag inspreken bij de commissie Sociaal Domein. Daar hopen zij de politiek ervan te overtuigen nee te zeggen tegen het initiatief van een hondenstrand. “Wij misgunnen niemand zijn pleziertje, maar af en toe een hond in het water wat anders is dan een hondenstrand en handhaving hierop is dan zeer wenselijk”, is nog te lezen.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.