Buurtbewoners overhandigen petitie aan college om parkeerdrukte Laren West aan te pakken

Door Daan Visser

Buurtbewoners van Laren West hebben dinsdag een petitie overhandigd aan de verkeerswethouder en burgemeester. De ondertekenaars ervaren namelijk veel overlast door de parkeerdrukte in hun buurt, met gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg. Daarom vraagt de buurt aan het college om te denken naar een mogelijke oplossing voor deze langlopende verkeersproblematiek. 

De zestig huishoudens die de petitie ondertekend hebben ervaren al langer parkeer- en verkeersdrukte in hun buurt. Het gaat hierbij vooral om de parkeerplaats bij het museum Singer Laren aan de Hein Keverweg. “Die is eigenlijk veel te klein om de auto’s van de bezoekers kwijt te kunnen”, legt mede-initiatiefnemer Jerry Boezel uit. Dus wordt er niet alleen op de parkeerplaats, maar ook in de rest van de buurt geparkeerd. 

Toen Boezel de gestegen bezoekersaantallen van het Singer Laren zagen werd er besloten aan de bel te trekken bij de gemeente. De verwachting is namelijk dat de bezoekersaantallen van het museum het komende jaar nog meer zullen toenemen en daarmee de verkeerssituatie gevaarlijker wordt. Zo staat er in mei een tentoonstelling van kunstenaar Breitner gepland, die naar verwachting veel publiek naar het Singer gaat trekken.

De gemeente heeft op de parkeerplaats een blauwe zone ingevoerd, waardoor auto’s tussen 9.00 en 18.00 maximaal maar vier uur mogen parkeren. Dit zou de parkeerperikelen moeten verlichten, maar volgens de ondertekenaars is het geen structurele oplossing en zou het een waterbedeffect creëren. “Mensen willen na het museum misschien het dorp in en gaan dus in de buurt parkeren om zo gratis de hele dag te blijven staan.” Dit heeft de buurt al eerder meegemaakt bij drukbezochte tentoonstellingen.

Daarbovenop zijn er de bezoekers van verzorgingstehuis Theodotion, die in de buurt parkeren en het autoverkeer dat de buurt gebruikt om het drukke kruispunt bij de Brink te omzeilen. De buurt is ook een geliefde fietsroute voor toeristen en kinderen met ouders die naar school moeten.

Bij elkaar levert dit, volgens de initiatiefnemers en ondertekenaars van de petitie, gevaarlijke situaties op in Laren West. “Die situaties zijn gewoon heel concreet. Het levert ongelukken op en dat kan zo niet doorgaan.” Daarom trekken ze met de petitie aan de bel en vragen ze aan verkeerswethouder Jan van Midden en burgemeester Nanning Mol mee te denken over mogelijke oplossingen.

Oplossingen

De buurt komt zelf ook met mogelijke oplossingen voor de verkeers- en parkeerperikelen. Zo wordt het beschikbaar stellen van meerdere parkeerterreinen genoemd en het realiseren van een pendelbus tussen het parkeerterrein van het oude Tergooi in Blaricum en het museum, om bezoekers te stimuleren bij het voormalige ziekenhuis te parkeren en zo de parkeerdruk te verlichten. Er zijn al 12 elektrische deelfietsen die vanaf Tergooi gebruikt kunnen worden. 

Desnoods wordt het invoeren van een parkeerverbod in de buurt genoemd als mogelijke oplossing. 

‘Bemoedigend’

“Het was een buitengewoon bemoedigend gesprek”, vertelt Boezel over de overhandiging van de petitie. “Er werd goed naar ons geluisterd door de wethouder en de burgemeester.” Wethouder Van Midden laat weten dat hij zeker mee gaat denken over mogelijke oplossingen voor de problematiek. “Ik juich het ook zeker toe dat ze zelf met ideeën komen.” 

Binnen twee weken komen de partijen bij elkaar om de verzamelde ideeën door te lopen. “We moeten het toch met elkaar oplossen”, stelt Boezel. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.