Blaricum moet creatief zijn om woningbouwlocaties te vinden

Verslag streekredactie NHGooi/GooiTV: Ingmar Meijer en Pieter Witte.

 

Blaricum moet vooral creatief zijn om geschikte woningbouwlocaties te vinden. De gemeenteraad roept dan ook op daarbij buiten de gebaande paden te durven denken. Voorbeelden daarvan zijn een extra laag op een bestaand gebouw leggen, het bebouwen van een voetbalveld en kleine stukken natuur aan de rand van de gemeente bebouwen.

Vooral de strook tussen de Burgemeester Le Coultredreef, Slotweg en Randweg-Oost vindt een deel van de Blaricumse politiek interessant om eens verder te bekijken. Het gemeentebestuur heeft zelf voorgesteld om deze locatie te laten voor wat het is, maar de raadsleden zien daar toch wat mogelijkheden. 

Bouwen in ‘bijzonder provinciaal landschap’ is eigenlijk een no go, maar het is de provincie Noord-Holland zelf die de deur hiervoor op een kier heeft gezet. Juist vanwege de woningnood zou de komst van nieuwe woningen aan de randen van de gemeente in zulke gebieden toch mogelijk moeten zijn. Het is een discussie die ze bijvoorbeeld in Wijdemeren nu ook al even voeren.

‘Out of the box’ denken

Dat argument triggerde een deel van de raadsleden. Zeker ook omdat wethouder Anne Marie Kennis van wonen aangaf bereid is met de betrokken boeren om de tafel te willen gaan zitten om te kijken wat hier eventueel mogelijk is, mits de gemeenteraad deze locatie daadwerkelijk verder onderzocht wil hebben. 

Net zoals in veel gemeenten is de ruimte ook in Blaricum schaars en daarom klonk ook een aantal keer dat de politieke partijen ‘out of the box’ moeten durven denken, zoals een derde verdieping op de Wingerd. De locatie van de gemeentewerf in de Bijvanck valt in ieder geval af. Dat is wel duidelijk.

Alleen op het voormalige Tergooiziekenhuisterrein kan de gemeente flinke woningmeters maken. Daar zullen naar verwachting 680 nieuwe huizen verrijzen vanaf 2026, maar moet Blaricum dan nog meer doen? 

Onderzoeksbureau Sweco heeft een rapport gemaakt en daarin zijn elf mogelijk geschikte locaties onder de loep genomen. Zo behoort tot de opties het bebouwen van een veld van voetbalclub BVV’31. De wethouder zegt dat ze al een voorgesprek heeft gehad met de clubvoorzitter en die zou hebben opgemerkt dat hier over te praten valt. 

Die opmerking bood voor een aantal politici een mooie opening om deze locatie meteen te verbinden aan de nabijgelegen parkeerplaats aan de Hendrik Smitlaan. Hierdoor zou Blaricum flink wat aantallen kunnen toevoegen aan de woningvoorraad. Dat is precies waar de gemeente naar op zoek is.

Rioolwaterzuivering

En zo zijn de twee plekken op Achter Capitten ook serieuze opties en al helemaal als de rioolwaterzuivering daar weggaat. Daar is nog steeds geen duidelijkheid over, maar wethouder volgens wethouder Kennis zit dat er toch echt aan te komen. Op de locatie bij de rioolwaterzuivering kunnen volgens Sweco 335 woningen komen en bij het woonwagenkamp nog eens 50. 

Daar staat wel tegenover dat deze plek behoorlijk afgelegen ligt. Er is geen aansluiting op het openbaar vervoer en de voorzieningen in het dorp of de Bijvanck zijn ook behoorlijk ver weg. Daar komt bij dat hier voornamelijk onverharde wegen liggen.

Niets concreet

Maar dat is allemaal nog voor de toekomst, want de raadsleden buigen zich nu alleen over welke locaties verder onderzoek verdienen van het gemeentebestuur. Er liggen geen concrete plannen en afspraken. 

Hoewel het hier alleen om een verkenning gaat, heeft de politiek al wel zorgen over de inspraak van de Blaricummers zelf. Als de gemeente straks inderdaad locaties aanwijst, dan is de vrees voor weerstand en wellicht wel rechtszaken groot. “Niemand wil iets in zijn achtertuin, dus hoe gaan we de participatie aanpakken”, was het balletje dat Hart voor Blaricum opwierp. 

Weerstand van bewoners

Het antwoord van De Blaricumse Partij is glashelder op die vraag. “We moeten niet de illusie hebben dat we het zonder weerstand gaan doen”, luidt de reactie. “We moeten er niet voor weglopen als er een groep gaat piepen. Er zijn heel veel mensen die een woning zoeken. We participeren verkeerd. Dat doen we vaak alleen met de omwonenden, maar we moeten ook in ogenschouw nemen wie de woningen nodig hebben. “

Volgende maand bepaalt de gemeenteraad welke locaties inderdaad geschikt zijn voor een vervolgonderzoek. Dan is het aan het college om die opdracht uit te voeren om later weer terug te komen met meer uitgewerkte voorstellen. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.