Bewoners rond vluchtelingenopvang Ellertsveld zetten vraagtekens bij handelswijze gemeente

Door Wouter Schutte

Het niet nakomen van afspraken, parkeerdruk in de wijk en onvoldoende onderzoek naar andere locaties. De bewoners uit de omgeving van het Ellertsveld in Huizen waar 27 tijdelijke woonunits zijn gekomen voor Oekraïnse vluchtelingen hebben meerdere bezwaren ingediend. De vluchtelingen wonen er inmiddels, gisteravond werden de bewoners pas gehoord.  

De bewoners van het Ellertveld willen vooral hun stem laten horen bij de ‘Bezwaar en beroepscommissie’ van de gemeente Huizen. Hun bezwaren richten zich op de keuze van de tijdelijke bouwlocatie voor de realisatie woonunits voor Oekraïense vluchtelingen met een beperking, de gebrekkige informatieverstrekking, de toegenomen parkeerdruk en de niet nagekomen toezeggingen over de leefomgeving. De ooit door de gemeente aangemerkte ‘Groene Long’ van de wijk wordt in de ogen van de bezwaarmakers ’te grabbel gegooid’. Ook nemen ze het de gemeente kwalijk dat er niet goed is gekeken naar alternatieve locaties.

Snel besluit

De gemeente Huizen zag zich in 2023 gesteld voor de opgave Oekraïners met een beperking te herhuisvesten. De urgentie en de beperkte mogelijkheden om de Oekraïners op een nieuwe locatie onder te brengen zorgden voor versnelde besluitvorming, waar zowel de gemeenteraad als de bewoners niet altijd even blij mee waren. Informatie kwam niet tijdig, was onvolledig en moest diverse malen worden herzien. Bewoners voelden zich achtergesteld in informatie en hebben een beroep gedaan op de Wet Open Overheid om inzicht te krijgen.

Zorgen

De bewoners maken geen bezwaar tegen het tijdelijk huisvesten van de Oekraïners met een beperking, maar maken zich wel zorgen om het veranderend straatbeeld, de wijkinrichting en een eventuele waardedaling van hun eigen woningen. Ze hopen dan ook dat de Oekraïners snel in een definitieve huisvesting worden geplaatst en dat de tijdelijke huisvesting ook maximaal vijf jaar gaat duren, zoals eerder in een motie uit 2023 is vastgesteld.

Over veertien dagen geeft de commissie haar oordeel of de gemeente Huizen zorgvuldig genoeg heeft gehandeld in deze zaak en brengt haar advies aan het College van B&W uit. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.