Bewoners drukste straat Eemnes eisen meer verkeersactie van gemeente: “Zorg voor gelijkere verdeling”

Door Ingmar Meijer

De bewoners van de Laarderweg, de drukste weg uit Eemnes, willen dat de gemeente concrete maatregelen neemt zodat er minder auto’s door hun straat rijden. Daar is het nu ook het moment voor, want de gemeente heeft weer plannen om de Laarderweg verkeersveiliger te maken. Maar omwonenden vinden dat Eemnes er een schepje bovenop moet doen. 

De Laarderweg is een 30 kilometerweg, maar is niet zo ingericht. Het is de doorgaande weg van de Noordersingel tot aan de Wakkerendijk en het is de belangrijkste toevoerhaven naar de winkels, de sportclubs en de cultuur en de zorgstellingen. Zeker sinds de komst van het Huis van Eemnes in 2020 is het veel drukker geworden op de Laarderweg. 

Dat blijkt uit cijfers en het is voor de bewoners van de Laarderweg duidelijk merkbaar dat de verkeersdrukte is toegenomen. Dagelijks rijden er duizenden auto’s voor hun woning langs en dat leidt nog weleens tot gevaarlijke verkeerssituaties. Veel automobilisten rijden beduidend harder dan de toegestane snelheid, fietsers rijden op dezelfde weg op een rode strook en verkeer van rechts heeft voorrang, wat niet iedereen weet of geen gehoor aan geeft. 

Ernstig ongeluk

“Het is geen kwestie van of maar van wanneer er een ernstig ongeluk gaat plaatsvinden. Dat moeten we als bewoners en gemeentebestuur niet willen. Het gevoel van onveiligheid moet met prioriteit worden aangepakt”, was de boodschap van Tijmen Smit, spreekbuis van de Laarderweg-bewoners, aan het adres van de politiek. 

Dat de gemeente de weg veiliger wil maken voor voornamelijk fietsers en voetgangers is goed, maar pak meteen door luidt de oproep. Bewoners vragen de gemeente om hun weg echt duidelijk in te richten als een 30 kilometerweg. Denk aan drempels en chicanes.

“Eén van de uitgangspunten van een 30 kilometerweg is dat doorgaand verkeer geweerd wordt”, aldus Smit. En juist op dit vlak moet de gemeente in de ogen van de omwonenden meer inspanning verrichten. Het autoverkeer moet veel meer naar de Noordersingel, de Zuidersingel en de Stadwijksingel geleid worden. Dat zorgt voor een eerlijkere verdeling en gaat geheid meer verkeersrust opleveren op de Laarderweg, zo betoogde Smit vorige week tegenover politiek Eemnes.

Maar concrete ideeën in die richting ontbreken in de bestuursopdracht die nu voorligt, vinden de bewoners. De gemeente wil de kruising Laarderweg, Noordersingel en Braadkamp (zie foto) aanpakken, de oversteekkplaatsen veiliger maken, de straat van een nieuwe laag asfalt voorzien en de parkeervakken en de voetpaden een upgrade geven. Tegelijkertijd zegt Eemnes nog altijd landbouw- en vrachtverkeer over de Laarderweg te willen laten rijden. Dit alles moet ervoor zorgen dat de Laarderweg er weer tien jaar tegenaan aan kan.

Draagvlak

Zoals Smit aangaf, zijn dit geen maatregelen die de verkeersdrukte op de Laarderweg laten afnemen. Hij mist bereidwilligheid van wethouder Theo Reijn om met echte oplossingen voor het bewonersprobleem te komen. De bestuurder zou in een gesprek met een delegatie van de bezorgde bewoners gezegd hebben dat ze maar naar de raad moesten stappen om daar draagvlak voor hun wensen te krijgen. 

Tevens mist de woordvoerder een integrale kijk op de verkeersafwikkeling in heel Eemnes. “Het is geen probleem van de Laarderweg, maar van heel Eemnes”, was Smits oneliner. Met een breder blikveld bedoelt hij onder meer de koeienrotonde onderdeel maken van de opdracht en daar hoort ook de aansluiting van de beide singels en de Braadkamp op de Laarderweg bij.

“Wij vragen slechts om het verkeer gelijker te verdelen en de veiligheid van alle Eemnessers op de Laarderweg te vergroten. Een redelijk verzoek met 100 procent draagvlak”, lichtte hij nog toe.

Hoge nood

Voor wethouder Reijn liggen alle opties op tafel, al moet Eemnes wel aan de portemonnee denken. De bestuursopdracht Laarderweg ziet hij vooral als startpunt van het hele project en hij realiseert zich dat ‘de nood hoog is’. Uitvoerig overleg met de bewoners staat voor hem hoog op het prioriteitenlijstje voordat de plannen concreet zijn. Hij wil samen met de bewoners kijken naar goede en financieel haalbare oplossingen. Dat is wat Smit ook wil.

Reijn opperde ietwat voor de vuist weg al meer ingrijpende oplossingen. Zo zei hij dat het laatste stuk van de Noordersingel – van de Minnehof tot de Laarderweg – af te sluiten is, zodat het verkeer dat naar het Huis van Eemnes of de sportvelden moet enkel en alleen over de Noordersingel moet rijden. 

Maandag, in de laatste raadsvergadering van 2023, neemt de gemeenteraad een besluit over de bestuursopdracht. Als de politiek akkoord gaat, eventueel met wijzigingen, dan wordt er volgend jaar een plan gemaakt en uitgewerkt. Begin 2025 zouden de werkzaamheden van start kunnen gaan. 

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.