Bewoner naar Raad van State om plannen Kortenhoefse jachthaven tegen te houden, maar komt met compromis terug

Door Daan Bakker

Een buurtbewoner is naar de Raad van State gestapt om het ontwikkelingsplan van Jachthaven Kortenhoef een halt toe te roepen. Met dit plan worden oude gebouwen gesloopt en vervangen door nieuwe moderne gebouwen. Ook zullen er twee woonarken komen te liggen in de haven en dat is voor de buurtbewoner het grootste probleem. Al bleek de zaak vandaag met een sisser af te lopen. 

In de Kortenhoefse jachthaven staan veel oude en vervallen gebouwen. De eigenaar van de haven wil deze gebouwen slopen om er nieuwe moderne loodsen en werkplekken te maken.

Een woonark die verderop in de haven ligt zal worden verplaatst, en een woonark uit een andere haven zal hiernaast komen te liggen. Ook is er bij het nieuwe bestemmingsplan ruimte voor twee recreatiewoningen.

Bezwaar

De buurtbewoner heeft bezwaar tegen meerdere punten uit het plan. Zo zou er gebouwd worden op grond die daar niet voor bestemd is in het originele bestemmingsplan. Daarnaast wordt deze grond al wel gebruikt door de jachthaven. Het zou hier gaan om een stukje grondgebied van Natura 2000, het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden.

Volgens de buurtbewoner is de stikstofberekening niet goed uitgevoerd. Door de initiatiefnemer van het nieuwe bestemmingsplan is een ecoloog aangesteld om de stikstofuitstoot te berekenen. “Ik heb het vier keer berekend, komt vier keer op nul uit”.

Echter zijn de berekeningen die in februari al zijn uitgevoerd, pas in november ingediend bij de rechtbank. Ook zijn ze onvolledig ingeleverd waardoor de rechtbank niet kan nakijken of de berekeningen juist zijn uitgevoerd. Om deze reden neemt de rechtbank ze niet mee in de uitspraak.

Woonarken

Het belangrijkste bezwaar gaat over de woonarken. De buurtbewoner is bang voor overlast van bewoners en warmtepompen. Hij geeft aan dat als de woonarken een nieuwe plek kunnen krijgen hij zijn al bezwaren in zal trekken.

De rechter biedt meerdere keren de kans aan de jachthaveneigenaar om het samen eens te worden over een nieuwe plek voor de woonarken. Hierbij waarschuwt hij de initiatiefnemer ook meerdere keren dat als hij niet tot een compromis komt zijn hele plan mogelijk van tafel kan.

Compromis

Uiteindelijk zijn de partijen het buiten de rechtszaal eens geworden. De buurtbewoner zal zijn bezwaar intrekken als de woonarken er helemaal niet meer zullen komen. Daar zijn de gemeente en de eigenaar van de jachthaven het mee eens.

De sloop van de oude gebouwen kan worden doorgezet. Ook zal er een groene muur worden gemaakt tussen het perceel van de buurtbewoner en het jachthavengebied. 

De eigenaar van de jachthaven en de buurman schudden elkaar de hand en zijn tevreden met de uitkomst. Dat er geen kwaad bloed tussen de partijen is, blijkt wanneer de rechter vraagt of er richtlijnen gesteld moeten worden voor de groene muur. “Morgen zijn we ook nog buren, daar komen we wel uit”, vertelt de jachthaveneigenaar. De buurman is het daar mee eens.

0
Laat nu ook een reactie achter onder de video!x

Regio Gooi en Vechtstreek (waaronder Gooise Meren, Wijdemeren, Hilversum,  Huizen en Weesp): kanaal 48.
In de regio’s Amersfoort, Amsterdam, Driebergen/Zeist, Rotterdam, Veenendaal, Zoetermeer en Zevenaar: kanaal 48.

Gooise Meren en Wijdemeren: kanaal 1432.
Odido (voorheenT-Mobile) in heel Nederland: kanaal 842.

Sinds mei 2017 is GooiTV erkend als leerbedrijf voor het beroepsonderwijs bedrijfsleven. 
GooiTV biedt daarmee stageplekken aan voor mbo/hbo-leerlingen op het vlak van audiovisuele media, maar biedt ook een platform voor redactionele stagiair(e)s.